Buďte zodpovední

file

V spoločnosti Grundfos chápeme význam zodpovednosti - voči životnému prostrediu a ľuďom, s ktorými žijeme, pracujeme a obchodujeme.

Starostlivosť o životné prostredie je dôležitou súčasťou všetkých našich firemných postupov a je neoddeliteľná od všetkých našich riešení. Navrhujeme udržateľné riešenia. Bol nám udelený certifikát ochrany životného prostredia a vykonávame všetky činnosti presne podľa príslušných smerníc.

Dôkladne skúmame náš výber materiálov a navrhujeme recyklovateľné výrobky. Každá nová generácia čerpadiel ďalej znižuje spotrebu energie.

Ale zodpovednosť ide nad tento rámec. V našej celosvetovej sieti sa zameriavame na dobré životné podmienky, preto do procesu zapájame ľudí v našej firme a na trhu, ako aj spoločnosť, ako celok. Grundfos zachováva otvorený a prístupný postoj a víta všetky otázky, ktoré môžu ľudia ohľadom spoločnosti mať. Našim krédom je zodpovednosť.

BERIEME NAŠU ZODPOVEDNOSŤ VÁŽNE

Grundfos je celosvetová spoločnosť
Ale neveríme v len jediný globálny spôsob podnikania. Naša celosvetová sieť predajných a servisných organizácií nám a našim výrobkom umožňuje prispôsobiť sa všetkým druhom prostredia.

Umožnenie recyklácie
Čerpadlá Grundfos sú navrhnuté tak, aby mohli byť v čo najväčšej miere opätovne použité, pretože sme si vedomí úlohy, ktorú môžeme splniť v ochrane životného prostredia. Podiel recyklovaných materiálov štandardného čerpadla Grundfos sa pohybuje medzi 90 a 98%. Dve až osem percent môže byť znova použitých pre vykurovanie.

Certifikát ochrany životného prostredia
Spoločnosť Grundfos je hrdá na to, že jej výrobné zariadenia spĺňajú požadované štandardy pre certifikáciu ISO 14001 a registráciu EMAS. To predstavuje náš záväzok a zodpovednosť voči ochrane životného prostredia. Tento záväzok zahŕňa dobu od vzniku riešenia až po jeho prípadnú recykláciu alebo likvidáciu.

Udržateľné riešenia
SQ Flex je ekologický systém zásobovania vodou pre lokality bez elektrifikácie. Tento systém môže byť vhodný pre oblasť bez prívodu elektrickej energie. Využíva alternatívne zdroje - vietor, slnko alebo kombináciu oboch - ktorý je najvhodnejší pre klimatické podmienky konkrétneho prostredia. A keď príroda požadovanú energiu nie je schopná poskytnúť, môže sa SQ Flex oprieť o energiu z generátorov alebo akumulátorov.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati