Myslite dopredu

file

V spoločnosti Grundfos sa vždy zameriavame na dlhodobú perspektívu.

Sme vedúcou spoločnosťou na trhu vďaka našej technologickej predvídavosti a každé nami poskytované riešenie posudzujeme z hľadiska budúcnosti. Myslíme dopredu a spoločne s našimi zákazníkmi vytvárame riešenia, ktoré sú najvhodnejšie z dlhodobého hľadiska. Obchodný vzťah s Grundfos je vzťahom partnerstva a dlhodobej podpory.

Naša orientácia na budúcnosť je podporovaná na spoločenskej úrovni, kde sú všetci zamestnanci podporovaní v tom, aby prichádzali s novými myšlienkami. Grundfos taktiež zaisťuje priebežné vzdelávanie svojich zamestnancov.

A náš záväzok myslieť dopredu je zavŕšený tým, že investujeme zisk do rozvoja budúcich riešení.

PLÁNOVANIE BUDÚCNOSTI

Vnímanie situácie
Čerpadlá pre odpadové vody Grundfos SE1 a SEV majú integrované snímače pre meranie prevádzkových parametrov, vrátane teploty motora, obsahu vody v oleji a vlhkosti v motore. Monitorovanie ich stavu umožňuje preventívnu údržbu a obmedzuje drahé prestoje na minimum.

Poskytovatelia služieb
Grundfos považuje servis za niečo, čo musí byť rýchle, efektívne, flexibilné - a za správnu cenu. Rad zákazníkov môže výrazne ušetriť peniaze výberom dodávateľa čerpadla s vhodnou servisnou zmluvou.

Vrátane obcí, ktoré môžu dosiahnuť veľkých úspor vďaka servisnej zmluve so spoločnosťou Grundfos. Také zmluvy zahŕňajú každoročnú dôkladnú kontrolu a bežnú údržbu zariadenia, ako sú napr. čističky odpadových vôd a čerpacie stanice.

Priebežné vzdelávanie
Poul Due Jensena Academy je vlastná vzdelávacia inštitúcia spoločnosti Grundfos. Z priebežného vzdelávania majú prospech zamestnanci, aj zákazníci spoločnosti Grundfos. Účastníci kurzu z celého sveta sú školení v predaji, technických aplikáciách, komunikácii a v ďalších aspektoch. Hlavná akadémia sa nachádza v Dánsku, pobočky sú v Číne a Rusku.

Budovanie partnerstva
Dobrý servis a správne riešenia tvoria základ trvalých vzťahov so zákazníkmi. Je to dôležitý prvok v naplňovaní cieľov spoločnosti Grundfos. Pomocou výskumu a vývoja výrobkov sme schopní zaistiť, že naši zákazníci získajú viditeľné výhody a riešenia, ktoré sú pre budúcnosť bezpečné, odolné a šetrné pre životné prostredie.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati