Zamestnanie v Grundfos

Zamestanie v Grundfos

Grundfos sú ľudia

Grundfos nie sú iba čerpadlá a technológie - sú to predovšetkým ľudia.

Viac o hodnotách Grundfos tu

Práca pre udržateľnejšiu budúcnosť

Spoločnosť Grundfos potrebuje ľudí, ktorí sú pripravení vynaložiť svoju energiu a schopnosti na konfrontáciu s niektorými veľkými problémami, ktorým svet čelí. Kmilatické zmeny. Rýchlo rastúca svetová populácia. A rýchlo rastúca miera urbanizácie, ako to dokladajú impozantné veľkomestá. Spolu s tým rastúca stredná trieda po celom svete očakáva, že sa jej životná úroveň bude naďalej zvyšovať.

Tieto výzvy už teraz vyvíjajú vážny tlak na infraštruktúru a prírodné zdroje. Aby sa predišlo najhorším následkom, spoločnosť Grundfos spravila z udržateľnosti hlavnú prioritu. Veríme, že je dôležité jednať ihneď.

Možno nám môžete pomôcť lepšie využiť naše terajšie technológie a znalosti. Možno máte kľúč k nálezu nových spôsobov. Sme otvorení vašim názorom.

Skutočne globálny

Budete riešiť globálne problémy tam, kde sú najakútnejšie. Budete spolupracovať s kolegami, zákazníkmi a dodávateľmi cez všetky hranice, oceány a časové zóny. Budete mať možnosť budovať úspešnú kariéru doma i v zahraničí.

Spojujeme to najlepšie z nášho globálneho charakteru so silnou miestnou prítomnosťou, aby sme poskytovali našim zákazníkom tie najlepšie služby a umožnili našim ľuďom rast a rozvíjať sa.

Ponúkame pracovné príležitosti pre budovanie kariéry v rámci strojárenstva, obchodu a marketingu, predaja, výskumu a výroby.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati