Logo spoločnosti Grundfos

Logo spoločnosti Grundfos

Logo Grundfos je zjednodušený náčrtok Archimedovej skrutky, vytvorenej pred 2000 rokmi starovekým gréckym matematikom pre čerpanie vody z vodných tokov a jazier.

Logo Grundfos sa stala registrovaná ochranná známka spoločnosti Grundfos v roku 1955 a od tej doby prešlo niekoľkými premenami.

V roku 2001 bolo logo prepracované. Nový dizajn je založený na - a rešpektuje - staré logo, ktorý je známy na národnej i medzinárodnej úrovni.
Grundfos je stále a stále dynamickejšia organizácia. Náš dizajn identity bol vyvinutý, aby odrážal naše hlavné činnosť.

Ochranné známky a logá Grundfos zobrazené na tejto stránke a pridružených stránkach sú - pokiaľ nie je uvedené inak - vo vlastníctve skupiny Grundfos.
V prípade otázok týkajúcich sa loga Grundfos - obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti Grundfos.

Kliknite sem a uvidíte, ako sa logo Grundfos vyvíjalo v priebehu rokov

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati