Účel spoločnosti Grundfos

file

Poslanie a víziu spoločnosti Grundfos nahradzuje účel spoločnosti (The Grundfos Purpose), ktorý je vyjadrený takto:

Grundfos má celosvetovo vedúce postavenie v oblasti vyspelých čerpacích systémov a udáva trendy v oblasti čerpadlárskej technológie. Prispievame k celosvetovej udržateľnosti tým, že razíme cestu technológiám, ktoré zlepšujú kvalitu života ľudí a starajú sa o planétu.

Prečítajte si, čo znamenajú nasledujúce slová:

„Celosvetové vedúce postavenie“ znamená, že zákazníci a konkurencia na celom svete Grundfos vnímajú ako hlavného aktéra v odvetví čerpacích riešení. Vyvíjame, vyrábame a predávame vysoko kvalitné čerpacie riešenia, na ktoré poskytujeme servis, a stanovujeme štandard v priemysle.

„Vyspelé čerpacie riešenia" znamenajú ponuku riešení na kľúč, ktoré spĺňajú požiadavky našich zákazníkov – a to bez ohľadu na zložitosť, miesto použitia či rozsah riešenia.

„Udávať trend v oblasti technológie vody“ znamená, že sa snažíme o to, aby sme sa radili medzi vedúce spoločnosti v našom odvetví, pokiaľ ide o hľadanie spôsobov využitia nových technológií v oblasti dopravy, úpravy vody a odpadových vôd.

„Prispievať k celosvetovej udržateľnosti“ znamená obchodovať environmentálne udržateľným spôsobom a tvoriť udržateľné riešenia po celý život. Zaviazali sme sa významným spôsobom prispievať k znižovaniu dopadu na životné prostredie pomocou obmedzenia množstva emisií CO2 ako z našej strany, tak zo strany zákazníka. Naším cieľom je vytvárať čistejšie technológie a riešenia, ktoré obmedzujú spotrebu vody, zvyšujú účinnosť, umožňujú zákazníkom znížiť spotrebu vody a energie a zvýšiť opakované využitie zdrojov.

„Prelomové technológie“ znamenajú, že budeme vynaliezať riešenia, ktoré svet ešte nikdy nevidel. Rozšírime naše obchodné aktivity pridaním nových kategórií a oblastí pomocou využitia našich technológií novým a kreatívnym spôsobom na základe požiadaviek našich zákazníkov.

„Zlepšiť kvalitu života ľudí a starať sa o planétu“ znamená, že sa zameriavame na ľudí v rozvíjajúcom sa svete, a že v našich riešeniach vždy zachovávame rovnováhu medzi ľudskými, sociálnymi a environmentálnymi otázkami. Chceme ľuďom umožniť, aby sa mohli o seba starať, a poskytnúť viac ľuďom pohodlnejší život, bez toho, aby to bolo na úkor životnému prostrediu a prírodným zdrojom planéty. Vždy hľadáme riešenia pre komunity najviac postihnutých chudobou a pre ľudí so zvláštnymi potrebami.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati