Hodnoty spoločnosti Grundfos

UDRŽATEĽNÝ

UDRŽATEĽNOSŤ

Spoločnosť Grundfos vykonáva svoje obchodné aktivity zodpovedným a udržateľným spôsobom. Ponúkame výrobky a riešenia, ktoré pomáhajú našim zákazníkom šetriť prírodné zdroje a znižovať dopad na klímu. V okolitej spoločnosti hráme aktívnu úlohu. Grundfos je spoločensky zodpovedná spoločnosť. Staráme sa o našich ľudí - taktiež o tých, ktorí majú zvláštne potreby.

 

OTVORENOSŤ A DÔVERYHODNOSŤ

OTVORENOSŤ A DÔVERYHODNOSŤ

V spoločnosti Grundfos robíme, čo hovoríme a hovoríme, čo robíme. Medzi sebou a s okolitým svetom komunikujeme otvorene a úprimne. Nič nezastierame - ani keď ide o nepríjemné záležitosti.

POZORNOSŤ ZAMERANÁ NA ĽUDÍ

POZORNOSŤ ZAMERANÁ NA ĽUDÍ

Spoločnosť Grundfos predstavujú naši ľudia. Rozvíjame jednotlivcov. Každý človek v spoločnosti Grundfos má nejakú vášeň a potenciál. Každý má moc ovplyvňovať. Každý sa musí cítiť byť rešpektovaný a ocenený.

NEZÁVISLÝ

NEZÁVISLOSŤ

Hlavným akcionárom spoločnosti Grundfos je a bude Nadácia Poula Due Jensena. Zisk nie je cieľom - ale prostriedkom rastu. Zaisťujeme trvalý, zdravý finančný základ.

 

PARTNERSTVO

PARTNERSTVO

Spoločnosť Grundfos tvorí hodnoty pomocou úzkeho vzťahu so svojimi zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími zúčastnenými stranami. Sme celosvetová spoločnosť, ktorá stavia na miestnom podnikaní. Veríme, že rozmanitosť prináša inováciu a rast.

NEÚNAVNE AMBICIÓZNY

NEÚNAVNE AMBICIÓZNY

V spoločnosti Grundfos nikdy neprestávame čeliť výzve vytvoriť lepšie riešenia ešte rýchlejšie. Sme hrdí na to, že všetko, čo robíme, poskytujeme v najlepšej kvalite. Máme vedúce postavenie a inovujeme budúcnosť.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati