DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA ČERPADIEL CONLIFT

03/06/2015

Príslušné zariadenie vyzerá takto

Spoločnosť Grundfos vydala bezpečnostné varovanie týkajúce sa predošlého modelu čerpadiel CONLIFT vyrobených v 47. týždni roku 2007 a skôr. Čerpadlá z tohto obdobia môžu za určitých okolností predstavovať bezpečnostné riziko vzniku požiaru.

Bezpečnosť a spoľahlivosť produktov je vždy našou najvyššou prioritou. To je dôvod, prečo spoločnosť Grundfos vydáva toto bezpečnostné varovanie ohľadom radu kompaktných čerpadiel pre kondenzáty využívaných v rôznych inštaláciách.

CONLIFT je rad profesionálnych kompaktných čerpadiel na kondenzáty, ktoré sú inštalované v komerčných budovách i v domácnostiach. Tieto produkty sa používajú tam, kde kondenzát nemôže odtekať prirodzene, alebo keď sa zdroj kondenzátu nachádza pod úrovňou výpustnej hladiny. Ich typické využitie je na odstránenie kondenzátov z kondenzačných kotlov, komínov, klimatizácií, odvlhčovačov a chladiacich zariadení.

Na základe vlastného šetrenia spoločnosť Grundfos došla k záveru, že za určitých technických podmienok zahŕňajúcich použitie poistiek pre domácnosť nad 10 A sa motor modelu čerpadla Conlift vyrobeného až do týždňa 47/2007 (vrátane) môže prehriať, čo by mohlo spôsobiť požiar.

Všetky čerpadlá CONLIFT vyrobené v týždni 48/2007 a neskôr nepredstavujú žiadne riziko vzniku požiaru, pretože ich prevedenie sa výrazne líši od predošlého modelu.

Spoločnosť Grundfos dôrazne vyzýva koncových zákazníkov, aby si overili, či nevlastnia daný model čerpadla CONLIFT. Ak áno, mali by bezodkladne kontaktovať svojho inštalatéra, ktorý im ich čerpadlo bezplatne vymení.

Ak bude mať koncový zákazník ďalšie otázky, môže kontaktovať miestneho predajcu Grundfos, alebo svojho inštalatéra.

 

Nápravné opatrenia

1) Spoločnosť Grundfos zabezpečí výmenu všetkých čerpadiel CONLIFT vyrobených do týždňa 47/2007 (vrátane) a nahradí ich novými čerpadlami CONLIFT. Táto výmena je pre koncového zákazníka bezplatná a spoločnosť Grundfos pokryje aj všetky Vaše ďalšie náklady vzniknuté v súvislosti s výmenou produktu (pozri ďalšie informácie nižšie).

2) Vznik požiaru je nepravdepodobný, nemožno ho však úplne vylúčiť. Preto, ak sa koncový užívateľ chce vyvarovať akéhokoľvek rizika do uskutočnenia výmeny, mal by čerpadlo vypnúť. Pre nebezpečenstvo úniku vody treba však vypnúť aj všetky pripojené zariadenia, napr. kondenzačný kotol, klimatizáciu, odvlhčovač alebo chladničku.

3) Grundfos informuje predajcov, inštalatérov a koncových užívateľov, že čerpadlá CONLIFT z daného obdobia môžu predstavovať potenciálne riziko vzniku požiaru a musia sa preto prijať nápravné opatrenia.

4) Spoločnosť Grundfos zároveň vydáva bezpečnostné varovanie na príslušných webových stránkach Grundfos a ponúka ďalšiu pomoc a informácie na centrálnej i na lokálnej úrovni.

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti, ale bezpečnosť a spoľahlivosť je pre spoločnosť Grundfos hlavnou prioritou.

conlift

Príslušné zariadenie CONLIFT vyzerá takto


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati