Klíma, voda a energia

file

Zmena klimatických podmienok - podnikateľská príležitosť

Grundfos pevne verí v posilnenie nášho profilu udržateľnosti a ponúka špičkové zelené riešenia, ktoré prispejú k splneniu radu globálnych problémov v oblasti zmeny klímy, vodných obmedzení a demografických zmien, a zároveň tým vytvorí podmienky pre dlhodobo ziskové a zdravé podnikanie.

Ako svetový líder v oblasti čerpacej techniky máme jedinečnú obchodnú príležitosť pomôcť zlepšovať energetické hospodárstvo a riešiť problémy s vodou. Veríme, že naša schopnosť dodávať vynikajúce priekopnícke a ekologické riešenia pre riešenie problémov ako je nedostatok vody, zlé riadenie energetických a prírodných zdrojov, neefektívne infraštruktúry a zvýšenie emisií CO2, umožňuje zamerať naše schopnosti na oblasti, kde sa môžeme najviac realizovať. Je isté, že bude narastať potreba ochrany proti povodniam, dokonalejšieho systému dopravy, filtrácie a úpravy vody. Preto sme uviedli na trh výrobky, ktoré sú schopné aj v budúcnosti spĺňať požiadavky a štandardy ochrany životného prostredia a mnohé z nich tvoria základňu radu výrobkov Grundfos New Business A/S, alebo z neho vychádzajú, ako napríklad Grundfos BioBooster, Grundfos LIFELINK, Grundfos Sensor a Infarm A/S.

Začíname hľadaním riešenia u nás

Spoločnosť Grundfos je súčasťou výzvy a je pripravená byť taktiež súčasťou riešenia. Začíname hľadaním riešenia u nás a stanovili sme si cieľ už nikdy neprekročiť množstvo emisií CO2, ktoré sme vypustili v roku 2008. Je to ambiciózny cieľ a dôležitá úloha, pretože množstvo emisií CO2, ktoré firma Grundfos vypúšťa, má značný dopad na životné prostredie. Pozrite si našustratégiu ekologickej stopy.

Chceme sa stať priekopníkom v oblasti energeticky a nákladovo úsporných budov. Začíname hľadaním riešenia u nás a zameriavame sa na udržateľnosť nielen pri stavbe nových budov, ale aj pri rekonštrukcii tých existujúcich. Pozrite si našu politiku preudržateľné budovy.

Prečítajte si referenčné projekty o iniciatívach Grundfos v oblasti klímy, vody a energií.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati