Stratégia znižovania ekologickej stopy

file

Už žiadne CO2

Grundfos chce na svojom príklade predviesť, ako môže zohľadniť otázky klímy ako predpoklad pre fungovanie a rozvoj podnikania. Preto sme za účelom zníženia negatívneho dopadu nami produkovaných emisií na ovzdušie zaviedli v roku 2009 stratégiu zníženej ekologickej stopy. Na základe inovačného zámeru (Innovation Intent ) a oficiálneho prehlásenia Climate White Paper, poskytuje naša stratégia ekologickej stopy rámec pre systematický prístup k iniciatívam týkajúcich sa klímy.

Dosiahnutie tejto vízie si vyžaduje dlhodobé úsilie a zahŕňa všetky naše celosvetové aktivity.

  • Znížime emisie CO2 spôsobené našimi výrobnými procesmi, stavebnými prácami a logistikou.
  • Naším cieľom je už nikdy nevypúšťať viac CO2 ako v roku 2008, i keď očakávame firemný rast.
  • V súlade s technologickým vývojom v globálnej spoločnosti je naším dlhodobým cieľom sa stať CO2 -neutrálnou spoločnosťou.
  • Budeme iniciovať naše úsilie v prvom rade smerom k nášmu vlastnému riadeniu a následne sa sústredíme na reťazec dodávateľov.

To dosiahneme pomocou:

  • Riadenia emisií CO2 (sledovanie a znižovanie množstva použitej energie)
  • Zavedením Green Lean (priebežná optimalizácia procesov pre zabránenie plytvania energiou)
  • Identifikácie a implementácie projektov na úsporu energie.
  • Zabezpečenia dodávok zelenšej energie.
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati