Zapojenie verejnosti

file

Podporujeme miestne komunity

Ako rozvoj spoločnosti ide ruka v ruke s rozvojom podnikania, tak vytvárame podmienky pre ekonomický rast komunít, v ktorých pôsobíme. Deje sa tak prostredníctvom nášho zapojenia zainteresovaných strán a podpory na zlepšenie životných podmienok miestnych ľudí. Dáva nám to spoločenské oprávnenie konať.

Prajeme si zapájať sa do diania miestnych komunít pomocou úctivého dialógu so všetkými zainteresovanými stranami. Spoločenský dialóg s miestnymi komunitami poskytuje firme Grundfos jedinečné vedomosti a know-how s ohľadom na poskytovanie tých najtrvalejšie udržateľných riešení.

Ďalší spôsob, ako podporovať miestne komunity, je prostredníctvom spolupráce a darovania peňazí, výrobkov, alebo času dobrovoľných zamestnancov pre charitatívne organizácie, mimovládne organizácie, univerzity, atď.

Vytváranie zdieľanej hodnoty so zameraním na vodu

Grundfos je synonymom pre vodu, a preto keď sa firma Grundfos angažuje v miestnych komunitách, vždy je voda v centre pozornosti. Spoločnosti skupiny Grundfos podporujú vývoj trvalo udržateľných riešení v otázkach problému s vodou, učí deti o ochrane vodných zdrojov, o čistej energii a darovaných výrobkoch pre zásobovanie vodou.

  • Prečítajte si príbehy prípadov o tom, ako spoločnosti Grundfos vytvárajú zdieľané hodnoty
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati