Zachovanie predpisov a závazkov

Podpis Etického kódexu

Grundfos - Etický kódex

V spoločnosti Grundfos si ceníme nášho renomé v oblasti integrity a zároveň očakávame, že celá organizácia bude fungovať v rámci sociálnych, ekonomických a environmentálnych priorít, ako sme ich definovali v našom dokumente Grundfos - Misia, Vízia a Hodnoty spoločnosti.

Sme presvedčení, že čestnosť a bezúhonnosť sú prijímané postupy vo všetkých kultúrach. Aj keď pripustíme, že colné orgány sa môžu líšiť od jednej krajiny k druhej, a morálka sa taktiež líši, je to túžba Skupiny viesť náš obchod čestne a poctivo.

The Grundfos Code of Conduct je priebežne aktualizovaný a dopĺňaný s cieľom zdokonaliť podnikové riadenie. V roku 2009 bol Etický kódex rozšírený o aspekty obsiahnuté v programe OSN Global Compact. To sa zameriava na dodržiavanie právnych a administratívnych opatrení, ľudských práv, pracovných práv, životné prostredie, politické príspevky, prijateľné účtovníctvo, spravodlivé a zákonné hospodárske súťaže, zábavu a darčeky, úplatky, provízie a peňažné odmeny, a konflikt záujmov a dôvernosti.

Kódex správania načrtáva princípy, ktoré vedú ľudí Grundfos konať zodpovedne. Je podpísaný všetkými manažérmi Grundfos, ale Corporate Governance a dodržiavanie kódexu správania je relevantné pre všetkých zamestnancov.

UN Global Compact

Grundfos sa zaviazal pre dodržiavanie desiatich zásad programuUN Global Compact v oblasti ľudských práv, zamestnanosti, životného prostredia a boja proti korupcii. V Správe o udržateľnosti ( Sustainability Report ) verejne informujeme zainteresované strany o priebehu implementácie desiatich princípov OSN Global Compact a o podpore rozsiahleho hnutia 2015 UN Millennium Development Goals. (Rozvojové ciele milénia).

Aby sme ešte viac prejavili našu podporu starostlivosti o životné prostredie, firma Grundfos sa pripojila k iniciatíve Caring for Climate , kde sme si stanovili konkrétne ciele v redukcii našich emisií.

 

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati