Náš prístup

Naše základné koncepcie

Udržateľný rozvoj a zodpovednosť sú nedielnou súčasťou našich podnikateľských aktivít.

Grundfos dodržiava štyri hlavné zásady: dodržiavanie predpisov a zodpovednosť, udržateľný rozvoj a zdieľaná hodnota.

Súlad s predpismi a zodpovednosť

Veríme, že našou povinnosťou je správať sa vždy zodpovedne, a to ako v sfére podnikania, tak voči spoločnosti. Dodržiavame medzinárodné a miestne predpisy, nariadenia a zákony všade, kde pôsobíme.

Navyše, Grundfos je riadený spôsobom, ktorý spĺňa alebo prekonáva etické, právne a verejné očakávania, ktoré spoločnosť na firmu kladie. Sme presvedčení, že ako firma sa musíme správať zodpovedne voči životnému prostrediu, zamestnancom a miestnym komunitám, a že nesieme zodpovednosť za používanie našich výrobkov, rovnako ako za korektné jednanie voči našim zákazníkom, dodávateľom a konkurentom.

Udržateľnosť

Okrem zodpovednosti a súladu s predpismi, je kľúčovou koncepciou firmy Grundfos taktiež udržateľný rozvoj. Celkovým cieľom je, aby nasledujúca generácia mohla planétu Zem prevziať z našich rúk ako miesto čistejšie a plné života, na rozdiel od stavu, v akom sme ho zdedili my. Udržateľný rozvoj má umožniť uspokojenie potrieb súčasnosti takým spôsobom, aby budúca generácia nemusela hľadať kompromisy pri uspokojení ich vlastných potrieb, či už sa jedná o prírodné zdroje alebo spoločenský blahobyt.

V spoločnosti Grundfos je udržateľný rozvoj spojený predovšetkým so spôsobom, akým reagujeme na náhle zmeny klímy, ako je to formulované v Inovačnom zámere a vo vyjadrení "The Grundfos White Paper - naša odpoveď na náhle zmeny klímy".

Zdieľaná hodnota

Pre maximalizáciu hodnoty musíme priviesť súlad s predpismi k ešte vyššej dokonalosti, ako aj udržateľnosť rozvoja a zodpovednosť, a hlavne vytváranie zdieľaných hodnôt. Inými slovami – aby sme vytvárali hodnoty pre Grundfos, musíme vytvárať hodnoty pre ľudí v krajinách, kde pôsobíme.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati