Prehlásenie predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa

Predseda predstavenstva Niels Due Jensen a výkonný riaditeľ Carsten Bjerg

Robte to, čo robíte najlepšie

História podnikovej zodpovednosti a udržateľného rozvoja firmy Grundfos siaha k dátumu jeho vzniku do roku 1945. Zahŕňa rôzne miestne a skupinové iniciatívy. Aby sme sa mohli zamerať na naše ciele a zvýšiť vplyv našich aktivít, smerujeme v rámci zodpovednosti a udržateľnosti k uplatňovaniu metódy, ktorá je založená na priamej stratégii a podnikovej integrácii. Veríme, že uplatňovanie myšlienok udržateľného rozvoja ide ruka v ruke s finančným rastom. Ale začať musíme sami od seba.

V spoločnosti Grundfos pokračujeme v tradícii byť zodpovedným členom spoločnosti a jednať v súlade s presvedčením, že najväčší prospech môžeme priniesť vtedy, keď sa zameriame na aktivity, v ktorých sme najlepší. Preto chceme neustále vyvíjať a vyrábať nové udržateľné technológie kvôli prispôsobeniu sa problémom spôsobených klimatickými zmenami. Ďalej, budeme pokračovať v našom úsilí v znížení spotreby energie čerpadiel a tým znížiť aj dopad na životné prostredie.

V roku 2002 sa Grundfos pripojil k iniciatíve OSN Global Compact. Toto celosvetové hnutie presadzuje desať zásad, ktoré spoločne s našimi hlavnými hodnotami tvoria základňu pre náš prístup k rozvoji udržateľnosti a zodpovednosti. Naše odhodlanie zúčastniť sa programu OSN Global Compact sme ďalej podporili zapojením sa do iniciatívy Caring for Climate, kde sme si stanovili konkrétne ciele v redukcii emisií. Okrem toho prispievame k plneniu cieľov programu OSN Millennium Development Goals (Rozvojové ciele tisícročia), zaisťovaním pre ľudí v rozvojových krajinách po celom svete prístup k pitnej vode, a to pomocou udržateľného rozvoja v zásobovaní vodou.

Dôležité je zjednotiť firemnú zodpovednosť a udržateľnosť so skutočnou angažovanosťou nás všetkých v spoločnosti Grundfos. Veríme, že vďaka tomuto prístupu je možné dosiahnuť podstatných zmien v agende udržateľného rozvoja.

Predseda predstavensta Nadácie The Poul Due Jensen Foundation, Niels Due Jensen.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati