Hodnota pre Grundfos a hodnota pre spoločnosť

Vytváranie zdieľanej hodnoty cez hodnotový reťazec.

Ikona nákupu

Nákup

Zodpovedné riadenie dodávok predstavuje kľúčovú oblasť spoločnosti Grundfos. Chceme zdokonaliť kritériá pre výber dodávateľov a nastaviť dôveryhodné obchodné vzťahy. Tak zaistíme, aby naši dodávatelia vyhovovali zásadám Grundfos Supplier Code of Conduct, princípom OSN Global Compact a medzinárodným štandardom. Naše aktivity prispievajú k zvyšovaniu úrovne miestnych životných podmienok a rastu, pričom zaisťujú našej spoločnosti zároveň aj konkurenčný náskok.

Ikona Procesu

Proces

Grundfos má zastúpenie po celom svete. Našli sme vlastný liek na to, ako minimalizovať naše environmentálne stopy, čím znižujeme náklady a chránime životné prostredie. Je to pre nás solídny spôsob, ako dlhodobo dosahovať podnikateľský úspech. Naše zastúpenie by navyše malo prinášať prospech spoločnostiam, v ktorých pôsobíme prostredníctvom zainteresovaných strán a angažovanosti miestnych komunít. Dáva nám to spoločenské oprávnenie konať.

Ikona ľudí

Ľudia

Pre zaistenie súčasnej a budúcej existencie, potrebujeme inovatívne, odhodlané a kvalifikované pracovné sily, ktoré na dlhú dobu zabezpečia naše podnikateľské úspechy. Veríme, že je to možné dosiahnuť, keď budeme vytvárať skvelé pracovné miesta a poskytovať príležitosti k profesionálnemu rastu a osobnému rozvoju. Ako svetová obchodná spoločnosť, vytvárame pracovné príležitosti po celom svete a prispievame tým k zvyšovaniu kompetencií v komunitách, kde pôsobíme.

Ikona Výrobkov

Výrobok

Vďaka nášmu inovatívnemu prístupu k riešeniu otázok trvalo udržateľného rozvoja poskytujeme svetu špecializované, vysoko kvalitné a udržateľné riešenia, ktoré minimalizujú environmentálny dopad a súčasne pre našu firmu vytvárajú konkurenčný náskok. Okrem toho sa pri vytváraní našich obchodných vzťahov zameriavame na zodpovedných zákazníkov a ponúkame im profesionálne služby a poradenstvo.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati