Naši ľudia

zamestnanec

Skvelé miesto pre prácu

Grundfos sú ľudia. Inovatívna a entuziastická pracovná sila je pre našu existenciu a náš úspech, súčasný a budúci, základom. Preto musíme získať a udržať tých najlepších a najchytrejších. Veríme, že je to možné dosiahnuť, keď budeme vytvárať skvelé pracovné miesta a poskytovať príležitosti k profesionálnemu rastu a osobnému rozvoju.

Ako svetová obchodná spoločnosť, vytvárame pracovné príležitosti po celom svete a prispievame tým k zvyšovaniu kompetencií v komunitách, kde pôsobíme. Je to zdieľaná hodnota.

Rozmanitosť

Keďže sme skvelé miesto pre prácu, snažíme sa o rozmanitosť medzi našimi zamestnancami. Našim cieľom je byť odrazom spoločnosti ako celku, aby sme boli schopní zaistiť najlepšie možné pracovisko a dynamicky fungujúce prostredie.

Dôležitým faktorom pri sústavnom dosahovaní úspechu je spájanie mladých a skúsenejších zamestnancov. Navyše, niekoľko iniciatív bolo vykonaných, ako stanovenie konkrétnych cieľov pre ženy v manažmente vrátane koučovania, mentoring a plánovanie kariéry pre kandidátky. Cieľom firmy Grundfos je do roku 2015 obsadiť 25% manažérskych pozícií ženami.

Ďalším spôsobom, ako zaistiť rozmanitosť v našej firme je najímať zamestnancov za mimoriadnych podmienok. Cieľom je, aby tri percentá pracovnej sily firmy Grundfos boli zamestnané za špeciálnych podmienok, napríklad zamestnanci so zníženou pracovnou schopnosťou a zdravotne postihnuté osoby, a dlhodobo nezamestnaní ľudia.

Veríme, že rozmanitosť pracovnej sily je dôležitá pre náš inovačný proces a rozvoj najlepších možných riešení.

Talent je kľúčom k rozvoju

Potrebujeme skvelých ľudí, ktorí plnia ciele našich stratégií, a rozvíjajú talentovanú organizáciu, a tým je možné vytvoriť výborné pracovné prostredie. Rozvoj talentov je preto v spoločnosti Grundfos považovaný za najvyššiu prioritu.

        Facebook Twitter LinkedIn Technorati