Zapojenie zainteresovaných strán

muž a žena stojaci na schodisku

Ovplyvňovanie svetovej agendy

Grundfos chce niesť zodpovednosť ako aktívny účastník v celosvetovej diskusii o trvalo udržateľnom rozvoji. Našou ambíciou je využiť naše skúsenosti a autoritu učiť verejnosť, motivovať a ovplyvňovať politikov a globálnu mediálnu agendu. Stúpajúce povedomie o udržateľnej energii a úsporných riešeniach v otázkach problémov s vodou prinesie prospech ako pre životné prostredie, tak pre naše podnikanie pomocou zdieľania hodnôt.

Partnerstvo a siete

Spôsob, akým môže firma Grundfos ovplyvňovať globálnu agendu, je uzavrieť partnerstvo a nadviazať spoluprácu s inými spoločnosťami a organizáciami s cieľom prispieť ku globálnej diskusii o udržateľnom rozvoji a nájsť tak nové spôsoby boja proti zmene klímy. Grundfos je členom Svetovej obchodnej rady pre trvalo udržateľný rozvoj ( World Business Council for Sustainable Development - WBCSD). Pre posilnenie nášho vplyvu a zvýšenia nášho prospechu sme v rámci WBCSD vymedzili najdôležitejšie oblasti, pracovné skupiny a iniciatívy.

Prostredníctvom našej účasti na Rade pre zmeny klímy v Kodani (Copenhagen Climate Council) a členstva v Konfederácii dánskeho priemyslu (The Confederation of Danish Industry) sme mali aktívny vplyv na politickú prípravu schôdze o klimatických zmenách OSN COP15, ktorá sa konala v decembri roku 2009 v Kodani. Okrem toho stojí firma Grundfos v čele Dánskej rady pre trvalo udržateľný obchodný rozvoj (Danish Council for Sustainable Business Development), ktorá má veľký vplyv na agendu dánskeho trvalo udržateľného rozvoja. Pripojením sa k iniciatíve OSN Global Compact sa Grundfos stal taktiež členom iniciatívy Global Compact Nordic Network.

V centre našej pozornosti zostáva taktiež agenda ochrany ľudských práv, a preto sa firma Grundfos stala členom Dánskej podnikateľskej siete pre ľudské práva (Danish Business Network for Human Rights). Jedná sa o medzinárodnú obchodnú sieť pre ľudí z globálnych organizácií, ktorí pracujú strategicky a/alebo aktívne v oblasti ľudských práv v rámci svojich organizácií alebo dodávateľských reťazcov.

Firma Grundfos však usiluje nielen o vplyv na úrovni skupiny. Účasťou v národných a miestnych fórach, na konferenciách a verejných programoch na podporu environmentálnych šetrných riešení, mnoho spoločností Grundfos sa zapojilo do verejnej debaty o trvalo udržateľnom rozvoji.

Vzťahy so zákazníkmi

Veríme, že naši zákazníci hľadajú viac čerpadlá, ktoré dokážu vyriešiť ich problémy s čerpaním vody. Hľadajú komplexné a užívateľsky výhodné riešenia pre ich problémy spojené s vodou, riešenia, ktoré môžu uľahčiť ich život a optimalizovať ich procesy.

Na podporu nášho poslania - politikou spoločnosti Grundfos je - spriniesť vysokú účinnosť výrobkov a konceptov na globálny trh a používať environmentálne a energetické povedomie ako určujúce parametre v našich marketingových aktivitách. Preto sme sa chopili príležitosti vstúpiť do dialógu s našimi zákazníkmi a koncovými užívateľmi.

V budúcnosti budeme riadení potrebami a hodnotami užívateľov, a naďalej rozvíjať schopnosť poskytovať inovatívne a konkurencieschopné produkty a obchodné koncepty.

Zodpovedné riadenie dodávateľov

Udržateľnosť a zodpovednosť sú dôležité pri budovaní dôveryhodného partnerstva s dodávateľmi. Spravidla spolupracuje Grundfos len s dodávateľmi, ktorí majú za hlavnú prioritu kvalitu, životné prostredie, etiku, pružnosť a bezpečnosť dodávok. Veríme, že naša zodpovednosť presahuje zdroje, výrobky a komponenty, pretože sme tiež zodpovední vo vzťahu k ľuďom a komunitám od ktorých taktiež čerpáme.

Prečítajte si viac o našich dodávateľských vzťahoch

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati