Inovačný zámer

Rozhodujeme o našej budúcnosti

Sme presvedčení, že inovácia je podstatou nášho fungovania, čo je základnou myšlienkou kréda Be-Think-Innovative. Naša misia vyžaduje, aby sme boli v oblasti technológií svetovým lídrom, a preto naša spoločnosť neustále vyvíja svoje technológie a nové riešenia s ohľadom na potreby budúcnosti.

V roku 2008 sme dokončili prácu na našom inovačnom zámere (Innovation Intent), v ktorom sa sústredíme na naše dlhodobé inovačné úsilie do roku 2025.

Základným prvkom v inovačnom zámere je silné posolstvo pre našich vývojových pracovníkov, že naša budúcnosť by mala byť aj naďalej postavená na princípe udržateľného rozvoja. Inovačný zámer sa skladá z troch hlavných prvkov - CONCERN - CARE - CREATE - (záujem - starostlivosť - tvorivosť), z ktorých je každý pre našu organizáciu výzvou. Ale tou ozajstnou výzvou je, že každý zo zásadných konceptov, ktoré chceme v nasledujúcich 20-30 rokoch začať, by mal spĺňať všetky tri inovačné prvky naraz.

Concern-Care-Create: Udržateľnosť predovšetkým - Pomáhame svetu rásť  - Razíme cestu novým technológiám
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati