Udržateľnosť predovšetkým - naša odpoveď na klimatické problémy

Udržateľnosť na prvom mieste

Naša odpoveď na zmeny klimatických podmienok

Klimatické zmeny predstavujú hlavnú výzvu ako pre Grundfos, tak pre celý svet. Informácie o klimatických zmenách prijímame na základe vedeckých poznatkov a veríme, že tu vzniká začarovaný kruh klimatických zmien, tlaku na vodné zdroje a spotrebu energie.

Navyše, súhlasíme s IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), že ľudské pôsobenie je príčinou značného zhoršenia životného prostredia a že v dôsledku rýchlo rastúcej populácie sú súčasné spotrebné vzorce neudržateľné.

Taktiež priemysel je jednou z príčin klimatických problémov. Ako spoluobčania planéty veríme, že podniky by mali začať jednať zodpovedne. Zároveň však veríme, že priemysel je rovnako tak súčasťou riešenia. Celosvetová reakcia na zmenu klímy vytvorí väčší dopyt po riešeniach, ktoré budú znižovať spotrebu vody a energie. Grundfos je v jedinečnej pozícii, aby uspokojil tento dopyt našich produktov, služieb, spoločností a organizácií.

Zameriavame sa na inováciu a vývoj produktov

Aby bolo možné čeliť výzvam v oblasti klímy a zabezpečiť hospodársky rast bez vytvárania klimatických zmien v budúcnosti, musíme urobiť obrovský technický skok. Ak Grundfos chce aj naďalej byť súčasťou riešenia a ťažiť z obrovských obchodných príležitostí ponúknutých zmenou klímy, musíme sa držať zamerania na inovácie a vývoj produktov. Musíme rozvíjať a používať širokú radu iniciatív, ktoré budú pracovať spoločne a poháňať našu spoločnosť do udržateľnejšej budúcnosti.

Musíme preto pokračovať v rozvoji inovačných aktivít a najlepších technických riešení svetových problémov životného prostredia. Musíme použiť svoju predstavivosť, prijať nové technológie, hľadať riešenia, systémy a urýchliť náš životný program. Musíme to vykonať rýchlejším tempom, ako kedykoľvek predtým. Okrem toho musíme dať dobrý príklad tým, že znížime svoj vlastný dopad na životné prostredie.

Grundfos Climate White Paper

V roku 2009 sme boli svedkami zahájenia programuGrundfos Climate White Paper, vytvoreného manažmentom Skupiny Grundfos. Climate White Paper je našou odpoveďou na klimatické zmeny a stanovuje celkový smer budúcich klimatických iniciatív v spoločnosti Grundfos. Ďalej, sme identifikovali päť záväzkov, ktoré upevnia naše klimatické úsilie:

  • Budeme investovať do rozvoja nových udržateľných výrobkov a riešení.
  • Budeme pokračovať v rozvoji zeleno rozmýšľajúcich organizácií.
  • Budeme mať vplyv na globálnu klimatickú agendu a pozíciu firmy Grundfos ako skutočného globálneho hráča
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati