Water2Life

Chlapci v potoku

Bring Water2Life - spoločne to môžeme zmeniť

Prístup k pitnej vode je jedným z najväčších výziev tohto sveta. Problém sa bude len stupňovať spolu s rastúcimi klimatickými zmenami a nedostatkom pitnej vody bude trpieť stále väčší počet ľudí. V súčasnosti je bez prístupu k pitnej vode už 1 miliarda ľudí.

V dôsledku znečistenia vôd umiera ročne na svete 3 milióny ľudí a polovica z nich sú deti mladšie ako päť rokov. Firma Grundfos si stále kladie za cieľ hrať aktívnu, zodpovednú úlohu v spoločnosti okolo nás. Novým krokom na tejto ceste je projekt Grundfos Brings Water2Life.

Water2Life - čo to je?

Firma Grundfos vyvinula program, ktorý uľahčuje jej zamestnancom prinášať zmeny.

Grundfos Brings Water2Life je zamestnancami riadený program umožňujúci pracovníkom Grundfos po celom svete zaisťovať dostupnosť pitnej vody pre ľudí vnajchudobnejších oblastiach sveta zaisťovaním finančných príspevkov a organizovaním miestnych a svetových iniciatív. Finančné príspevky, ktoré zamestnanci darujú v rámci programu Grundfos Brings Water2Life sú v spolupráci s Dánskym Červeným krížom posielané do Kene.

V Keni sú dary použité pre realizáciu udržateľných vodných projektov založených na sústave Grundfos LIFELINK v oblastiach bez prístupu k pitnej vode. Tieto vodné projekty sú financované prevažne zamestnancami firmy Grundfos. Viac o Water2Life a zamestnancoch.

Spolupráca s Dánskym Červeným krížom

Projekty Water2Life sú založené na jedinečnom partnerstve medzi firmou Grundfos a Dánskym Červeným Krížom, pričom každá zo strán poskytuje v rámci vzájomnej spolupráce svoje odborné znalosti a technológie. Viac informácií o tejto spolupráci - tu.

Prvých 10 sústav bude zavedených v Keni v horizonte rokov 2010-2012, pričom úplne prvá sústava bola uvedená do prevádzky v dedine Kambi ya Juu 26. októbra.

Pozrite si brožúru Water2Life (iPaper)

Water2Life - reklamný panel
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati