Čistenie odpadových vôd

Popis

Popis

Čistenie odpadovej vody je proces odstránenia znečisťujúcich látok z vody vypúšťanej z domácností, priemyselných a komerčných objektov a zo zrážkových odtokov. Úprava odpadových vôd často využíva mechanické, biologické a chemické procesy pre odstránenie týchto znečisťujúcich látok. Grundfos dodáva celý rad súčastí pre úplné mechanické, biologické a chemické čistenie odpadových vôd.

Procesy spracovávania odpadových vôd sa líšia od jednoduchých nádrží, spoliehajúcich sa výhradne na usadzovanie, po prepracované procesy založené na biologickom spracovaní, ktoré poznáme v súčasnosti. Čistenie je zamerané na obmedzenie znečistenia v odpadových vodách, ako sú baktérie a vírusy, látky spotrebujúce kyslík, živiny, liečivá, chemické látky a ťažké kovy, pred vypustením do povrchových vôd.

Grundfos má desiatky rokov skúseností s vývojom riadiacich a monitorovacích systémov pre čerpacie riešenia a vyrába vlastné motory čerpadiel pre všetky druhy kvapalín a požiadaviek na ich tok. Zaisťuje to perfektnú zhodu s hydraulickou sústavou, motormi, elektronikou a ďalšími mechanickými súčasťami, ktoré tvoria komplexné riešenia čerpania zaisťujúce najlepší možný bod účinnosti.

Monitorovacie a regulačné sústavy zvyšujú potenciál pre zlepšovanie účinnosti a spoľahlivosti. Grundfos dodáva externé frekvenčné meniče s reguláciou otáčok (Grundfos CUE), ktoré sú vopred naprogramované na rad výrobkov Grundfos, čo zaisťuje optimálnu prevádzku.

Motory s vysokou účinnosťou vyvinuté spoločnosťou Grundfos s alebo bez integrovaného alebo externého frekvenčného meniča s reguláciou otáčok spĺňajú, a v niektorých prípadoch presahujú požiadavky stanovené predpismi pre účinnosť motorov po celom svete. Vzhľadom na to, že priemerne 85 % celkových nákladov sústav čerpadiel počas ich životnosti tvorí spotreba energie, prechod na vysoko účinnú technológiu motorov Grundfos môže znamenať zníženie týchto celkových nákladov počas životnosti až o 50 % a zníženie nežiaduceho vplyvu na životné prostredie.

Grundfos ponúka rozsiahly rad zariadení navrhnutých konkrétne pre manipuláciu a čistenie odpadových vôd. Udržateľnosť čistiarne odpadových vôd si vyžaduje, aby bolo riešenie odolné a zaistilo nákladovo efektívnu a bezproblémovú prevádzku. Grundfos je s vami a s vaším technickým riešením po celú dobu. Ponúka služby s uvedením do prevádzky pre zaistenie správnej inštalácie a servisnej zmluvy, ktoré pokrývajú všetky oblasti od bežnej údržby po náhradné diely.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prevedenie

Simulácia pre optimalizáciu konštrukcie nádrže

Simulácie prietoku poskytujú projektantom dokumentáciu, podľa ktorej vyplýva konfigurácia miešačov/aktivátorov prúdenia splňujúce rôzne špecifikácie.

Simulácie prietoku využívajúce počítačovú fluidnú dynamiku (CFD) poskytujú projektantom možnosť porovnať reálne výstupy konfigurácií miešačov a aktivátorov prúdenia pred ukončením návrhu. Grundfos systematicky poskytuje simulácie prietoku CFD vo forme dokumentácie od roku 2004.

Simulácie CFD umožňujú projektantom nájsť optimálnu polohu a počet miešačov pre:

  • Zaistenie, že tuhé látky ostanú v suspenzii
  • Udržanie optimálnej rýchlosti v aeróbnej zóne
  • Zaistenie ochrany proti mŕtvym zónam
  • Zabránenie spätnému prúdeniu počas prevzdušňovania

Stojí to za to úsilie?
Ak je v nádrži viac ako jeden miešač, existuje riziko, že budú v skutočnosti pracovať proti sebe. Účinnosť klesá a v niektorých prípadoch prevádzkovatelia inštalujú ďalšie miešače, aby dosiahli žiadaného účinku. Opraviť chybnú konštrukciu môže byť nákladné.

Simulácie CFD zviditeľnia účinok rôznych konfigurácií miešačov na prietok v danej nádrži. Porovnávaním rôznych konfigurácií a polôh je možné nájsť rovnováhu medzi výdavkami v počte miešačov a prevádzkovými nákladmi týkajúcich sa účinku miešania na kWh.

Väčšina procesných nádrží má jeden z viacerých typických tvarov, takže je možné relatívne rýchlo a ekonomicky aplikovať simuláciu CFD na konkrétny projekt.

Kontaktujte prosím Grundfos až budete nabudúce zapojení do projektu čističky odpadových vôd. Simulácia CFD môže ušetriť veľa času a výdajov.


Na stiahnutie

Na stiahnutie


Ponorné a nasucho inštalované čerpadlá

Ponorné a nasucho inštalované čerpadlá

Čerpadlá pre agresívne prostredia


príručka o splaškových vodách

Čerpanie splaškovej vody

Stručné informácie a teória pre optimalizáciu infraštruktúry.


Príručka čerpadla

Príručka čerpacej techniky

Návod pre dimenzovanie a optimalizáciu spoľahlivých čerpacích sústav.


Čerpadlá pri úprave vôd

Čerpadlá pri úprave vôd

Úprava vody s čerpadlom ako ústredným prvkom.


Príručka motorov

Kniha o motorch

Informácie o elektrických motoroch, prevádzkových režimoch a účeloch.


Odstredivé čerpadlo

Odstredivé čerpadlo

Príručka o hydraulike, prevedení čerpadla a základných pojmoch.


profil využívania vody

Spravte krok späť...

A pozrite sa na väčší obrázok. Príručka využívania vody od Grundfos.


Prípady
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
http://grundfoskontakty.pro.cz

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava