Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos

Popis

Preľad

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos je bezpečný systém monitorovania a riadenia čerpacích zariadení využívajúci internet v komerčných budovách, vodovodných sústavách, sústavách pre odpadovú vodu a pod.

Čerpadlá, snímače, merače a regulátory čerpadiel Grundfos sú pripojené na CIU271 (GPRS Datalogger). Prístup k údajom je z počítača s internetom, čím získate jedinečný prehľad o svojej sústave. Pri prekročení limitov snímačov, alebo ak čerpadlo či regulátor hlási poplach, osoba, ktorá má službu okamžite dostane SMS.

Zmeny výkonu čerpadla a energetickej spotreby je možné sledovať a zaznamenávať pomocou automaticky generovaných správ a trendových grafov. Takéto sledovanie odhalí opotrebovanie alebo poškodenie zariadenia, podľa čoho je možné naplánovať jeho servis alebo údržbu.

Použitie

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos je bezpečný systém monitorovania a riadenia čerpacích zariadení využívajúci internet v komerčných budovách, vodovodných sústavách, sústavách pre odpadovú vodu a pod.

Vlastnosti a výhody

  • Celkový prehľad stavu celej sústavy, ktorú spravujete
  • Monitorovanie v reálnom čase, analýza a úpravy z pohodlia kancelárie
  • Sledujte vývoj a správy a zistite možnosti optimalizovania výkonu a znižovania spotreby energie
  • Pomocou jednoduchej týždennej schémy si naplánujte, kto má dostávať SMS upozornenia
  • Naplánujte si servis a údržbu na základe reálnych prevádzkových údajov
  • Zdieľajte dokumentáciu k sústave online so všetkými dotknutými zamestnancami.
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Výhody

  • Celkový prehľad
  • Online prepojenie s čerpadlami
  • Monitorovanie energetickej spotreby
Brožúry

Brožúry

 

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos (GRM) . . .

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos (GRM)

Brožúrka k produktu
Publikácia č.: 96945339
Dátum vydania: 20-05-2010

Stiahnuť PDF

424 kb

E-riešenia a GRM

E-riešenia a GRM

Hárok s údajmi
Publikácia č.: 97823069
Dátum vydania: 15-12-2010

Stiahnuť PDF

524 kb

MPC a GRM

MPC a GRM

Hárok s údajmi
Publikácia č.: 97823066
Dátum vydania: 15-12-2010

Stiahnuť PDF

594 kb

Referencie

Referencie

Servis
Kontakt
Obchodná kancelária

Kontaktujte nás

Select country to contact your local sales company


Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
http://grundfoskontakty.pro.cz

Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie


Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava