Sanitárne čerpadlá na špinavú vodu a prečerpávacie stanice MULTILIFT

Registrácia pre odber noviniek
Majte neustále najnovšie informácie o produktoch, technológiách a novinkách Grundfos. Registrujte sa a budete ich dostávať pravidelne, mailom.

Technické dáta

Krivky, CAD obrázky, manuály, servis.

Popis

Prečerpávacie stanice MULTILIFT sú ucelenými systémami navrhnutými na prečerpávanie odpadových vôd, ktoré sú pod hladinou kanalizácie v budovách akejkoľvek veľkosti, čo umožňuje vode ľahko sa dostať do kanalizácie. Kombinujú čerpadlá s nádržami a regulátormi, čo zaručuje ľahkú inštaláciu za minimálne náklady.

Prečerpávacie stanice sú jednoduchým riešením zložitých problémov.

Jednotka MULTILIFT siaha veľkosťou od malých jednotiek MSS pre domy s jednou rodinou po veľké jednotky MD1 skonštruované pre veľké budovy. V akejkoľvek veľkosti sú jednotky MULTILIFT navrhnuté ako kompaktné stanice s ľahkou a diskrétnou inštaláciou.

Tieto prečerpávacie stanice zahŕňajú škálu modelov od malých jednotiek pre jeden zdroj po duálne čerpacie sústavy s kapacitami nádrží od 66 litrov až po 1,350 litrov.

Použitie

Prečerpávacia stanica zhromažďuje odpadovú vodu, ktorá je pod úrovňou kanalizácie v budove a odvádza ju do kanalizačnej sústavy. Bráni tiež spätnému toku/ spätnej vode v prípade vysokej hladiny vody v kanalizácii.
Pre menšie rodinné domy a víkendové chatky použite MULTILIFT MSS alebo M. Väčšie rodinné domy a komerčné alebo verejné budovy si vždy vyžadujú duálnu čerpaciu sústavu; vyberte si preto MULTILIFT MD, MLD alebo MD1/MDV.

Vlastnosti a výhody

 • Až päť veľkostí motorov pre každú veľkosť nádrže (M, MD, MLD)
 • Vopred zmontované jednotky obsahujú spätnú klapku (MSS, M, MD, MLD)
 • Nižšia váha zaručuje ľahkú manipuláciu a inštaláciu (MSS, M, MD, MLD)
 • Mikroprocesor s ľahkou obsluhou s dopravnou výškou pre dve rôzne hladiny (MSS, M, MD)
 • Dve prispôsobiteľné výšky vstupov v jednej sústave (MSS, M, MD)
 • Spoľahlivá regulácia mikroprocesorom, ktorá sa aktualizuje podľa prevádzkovej situácie
 • Vysokokvalitný tlakový senzor bez kontaktu s odpadovou vodou a osobitný poplašný senzor vysokej hladiny vody
 • Flexibilné spoje prívodov využívajúce objímky alebo spojky.
  Voľba spomedzi troch hlavných prívodových potrubí DN100 s dvoma prídavnými vstupnými hrdlami ponúka maximálnu flexibilitu
 • Široká škála veľkostí nádrží pre každé použitie: 66 – 100 – 120 – 270 – 450 – 900 a 1350 litrov
 • Zrezané dná nádrží, čím sa predchádza sedimentácii a znižuje sa zvyšková odpadová voda
 • Vzduchotesný polyetylénový materiál neprepúšťajúci plyny a pachy. Beztaktové obežné koleso Vortex s tromi priechodmi do 80 mm
 • Unikátna konštrukcia čerpadla typu SE pre model MD1/MDV (pozri časť o SE).

Výhody
 • Celé zmontované vopred
 • Vysoká spoľahlivosť
 • Plne automatická prevádzka

Brožúry

 

Produkty pre odpadovú vodu

Brožúrka k produktu
Publikácia č.: 97512325
Dátum vydania: 17-12-2009

3733 kb


Multilift - brožúrka k produktu

Brožúrka k produktu
Publikácia č.: 96486250
Dátum vydania: 04-10-2010

4958 kb


Inštalácia

Informácie a rady

Spoločnosť Grundfos je celosvetovým dodávateľom čerpadiel a príbuzných sústav. Máme vyškolený tím servisných technikov, ktorí vám dokážu pomôcť pri inštalácii čerpadla alebo nájsť riešenie. Produkty spoločnosti Grundfos sa vyrábajú podľa vysokých štandardov, čím sa zaručuje ich dlhá životnosť. Naše mnohoročné skúsenosti s rôznymi typmi inštalácií a inštalačných postupov sú tiež kľúčovými faktormi, ktorými dokážeme maximalizovať životnosť vašich výrobkov a sústav Grundfos.

Poskytneme vám nasledujúcu pomoc a podporu:

 • Informácie o správnej ochrane vašich čerpadiel
 • Rady o fyzickom umiestnení čerpadla pre prípad nevyhnutného servisu/ opravy
 • Rady o fyzickom umiestnení čerpadla na zabezpečenie správnej prevádzky
 • Správna kabeláž spĺňajúca požiadavky osvedčenej praxe a elektromagnetickej kompatibility.

Plnú podporu vášho nového zariadenia získate, ak sa skontaktujete so spoločnosťou Grundfos vo svojej krajine.

Uvedenie do prevádzky

Na dosiahnutie optimálneho výkonu je veľmi dôležité, aby boli produkty/ sústavy hneď na začiatku správne nastavené a prispôsobené. Poznatky a skúsenosti servisných technikov spoločnosti Grundfos, spolu s využitím špecializovaných servisných nástrojov Grundfos na upravenie výkonu čerpadla zaručujú čo najvyššiu možnú efektivitu a správnu prevádzku zariadenia. Odborné uvedenie čerpadla do prevádzky sa odporúča v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak je čerpadlo regulované frekvenčným meničom
 • Ak čerpacia sústava funguje v rámci väčšieho systému, napr. zariadenie riadiaceho velínu
 • Ak chce užívateľ získať školenie v správnej prevádzke čerpadla
 • Ak je čerpadlo dôležitým článkom významného výrobného/ aplikačného zariadenia
 • Tam, kde je nastavenie produktu Grundfos dôležité pre prevádzku počas celej jeho plánovanej životnosti, napr. v zariadeniach na úpravu vody. V takom prípade sa odborné uvedenie do prevádzky nie len odporúča, ale aj vyžaduje
 • Ak je dôležitá otázka bezpečnosti, napr. v dezinfekčných sústavách.

 

Odborné uvedenie do prevádzky je postupný proces, pri ktorom sa vypracuje protokol o nastavení čerpadla.

Ak potrebujete odborne uviesť svoj novo-nainštalovaný produkt Grundfos do prevádzky, kontaktujte, prosím, lokálnu pobočku spoločnosti Grundfos.

Odporúčané náhradné diely

Hoci je stratégiou spoločnosti Grundfos dodávať čo najlepšie možné čerpacie riešenie pre svojich zákazníkov, po dlhej dobe prevádzky sa v istých situáciách prejaví opotrebovanie niektorých komponentov. Ak vyžadujete krátky prevádzkový prestoj, alebo ak je čerpadlo nainštalované v nedostupných miestach, kde by dodávka náhradných dielov zabrala dlhý čas, radili by sme mať vždy malú zásobu odporúčaných náhradných dielov pri zariadení.

Kontaktujte, prosím, miestnu pobočku spoločnosti Grunfos, kde sa dozviete informácie o odporúčaných náhradných dieloch alebo servisných súpravách pre vaše produkty Grundfos.


Prevádzka

Servisná zmluva

Servisná zmluva so spoločnosťou Grundfos zabezpečí efektívnu a neprerušovanú prevádzku vašej čerpacej sústavy a poskytne vám prístup k servisným centrám spoločnosti Grundfos a jej autorizovaným servisným partnerom na celom svete, a to 24 hodín denne.

Prevencia je lepšia a úspornejšia ako liečba

Keď si už raz čerpadlo zakúpite, chcete, aby fungovalo efektívne a spoľahlivo; vďaka formálnej servisnej zmluve so spoločnosťou Grundfos si nebudete musieť robiť starosti. Jej uzatvorenie je tiež rozumné z ekonomického hľadiska, pretože vám poskytne pevne stanovené ceny údržby a sprístupní značné zľavy.

Plánované údržbárske revízie nechajte na nás a vyhnite sa prestojom.
Vaše zariadenie vždy dostane servis od osobitne vyškolených zamestnancov.

Úsporná voľba

Dobre udržiavané čerpadlá môžu znížiť vašu spotrebu energie až do 50 %. Okrem toho je dobré mať na pamäti, že pri sérii čerpadiel, ktoré fungujú dokopy, môže jedno chybné čerpadlo ovplyvniť všetky ostatné. Servisná zmluva so spoločnosťou Grundfos udrží vaše celkové náklady na prevádzku čerpadla na minime. Vďaka starostlivým výpočtom nákladov životného cyklu pre všetky naše produkty máme prehľad o skutočných nákladoch spojených s prevádzkou každého čerpadla.

Uzatvorenie servisnej zmluvy, na základe ktorej sa o vaše čerpadlá budú starať našiť zruční servisní technici, je zábezpekou voči nepredvídaným výdavkom. Pravidelný servis a údržba vašich čerpadiel zaručia optimálnu účinnosť ich prevádzky.

Oprava a údržba

Servis spoločnosti Grundfos sa postará o údržbu a opravy vašich čerpadiel. Naši servisní odborníci vám tiež môžu poradiť pri otázkach o účinnosti čerpadla a ponúknuť riešenia na dlhodobú úsporu peňazí.

Oprava a údržba vašich terajších čerpacích sústav

Spoločnosť Grundfos môžete, samozrejme, vždy požiadať o opravu či údržbu čerpadla, ktoré ste si u nás zakúpili. Spoločnosť Grundfos dokáže opraviť vaše čerpadlá tak, aby spĺňali rovnaké špecifikácie ako nové čerpadlá. Je však dôležité si uvedomiť, že modernizácia či náhrada čerpadla môžu byť niekedy z dlhodobého hľadiska lacnejšie ako jeho oprava. Pozrite si časť "Modernizácia a výmena" a zistíte, prečo to z obchodného hľadiska dáva zmysel.

Efektívny servis - kdekoľvek sa nachádzate

Servis spoločnosti Grundfos je vždy neďaleko. V spolupráci s lokálnymi autorizovanými servisnými partnermi ponúkame služby po celom svete. Pomoc kvalifikovaných odborníkov na čerpadlá nie je nikdy ďaleko, či už potrebujete okamžitú pomoc alebo vás zaujímajú možnosti úspory.

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos je úsporný, bezpečný a spoľahlivý spôsob monitorovania a správy čerpacích zariadení pomocou PC s internetom za veľmi nízku cenu.

Spojenie čerpadiel a ľudí

Pomocou bezpečného a spoľahlivého riadiaceho systému na diaľku môžete monitorovať a spravovať svoje čerpacie sústavy z PC s internetom za veľmi nízku cenu.

Riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos je úsporný a priamočiary systém monitorovania a správy čerpacích zariadení v komerčných budovách, vodovodných sústavách a sústavách pre odpadovú vodu. Znižuje potrebu kontrol priamo na mieste a v prípade spustenia alarmu alebo výstrahy sú príslušné osoby priamo upozornené.

Tento systém ponúka širšiu škálu výhod a funkcií ako monitorovanie pomocou mobilného telefónu. Pre tých, ktorí nepožadujú automatizovanie procesu na diaľku, je riadenie na diaľku od spoločnosti Grundfos ideálnym riešením na monitorovanie a vzdialenú reguláciu, a to väčšmi než systémy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Počiatočná investícia je minimálna a paušálny, nízky poplatok zahŕňa prenos dát, hostiteľské náklady a systémovú podporu, vrátane zálohovania všetkých údajov.

Účinné spravovanie poplašnej signalizácie

Harmonogram pracovnej pohotovosti tohto nového telemetrického systému zabezpečuje, že poplašné hlásenia z kontrolných meradiel pri čerpadle sa odosielajú priamo zodpovedným osobám. Manažér systému sa môže prihlásiť z akéhokoľvek počítača a naplánovať, kto má dostávať poplašné hlásenia z každého zariadenia v akýkoľvek konkrétny čas dňa. Manažéri takto môžu plánovať na roky dopredu a ľahko riešiť každodenné výnimky v harmonograme.

Optimalizujte servis a údržbu

Zmeny výkonu čerpadla je možné sledovať pomocou trendových grafov vytvorených automaticky systémom. Takéto sledovanie odhalí každé opotrebovanie alebo poškodenie zariadenia, podľa čoho je možné naplánovať jeho servis alebo údržbu.

Komunikačné rozhranie (modem CIU271) umožňuje prenos dát pomocou GPRS/SMS z vášho čerpadla Grundfos a kontrolných meračov. Vstavaný viacúčelový panel vstupu/výstupu vám umožní pripojiť snímače a spínače. Analýzu potrebnosti výmeny robíme pomocou revízie čerpadla Grundfos. Ide o ucelený diagnostický nástroj, ktorý zhodnotí vaše zariadenie, energetickú účinnosť vašej sústavy a celkové náklady životného cyklu vášho čerpacieho riešenia. Je základom pre podrobné odporúčania na výmenu vrátane odhadovanej doby návratnosti investície.


Výmena

Analýzu potrebnosti výmeny robíme pomocou revízie čerpadla Grundfos. Ide o ucelený diagnostický nástroj, ktorý zhodnotí vaše zariadenie, energetickú účinnosť vašej sústavy a celkové náklady životného cyklu vášho čerpacieho riešenia. Je základom pre podrobné odporúčania na výmenu vrátane odhadovanej doby návratnosti investície.

Na základe revízie čerpadla sa dozviete, ako ušetriť

Revízia čerpadla Grundfos predstavuje komplexnú prehliadku vašej čerpacej sústavy. Meria prietok, tlak, príkon a celkovú efektívnosť čerpadiel, ktoré ste za danú dobu nainštalovali a upozorňuje na to, koľko energie by ste mohli ušetriť, ak by ste prešli na účinnejšie čerpadlá a motory.

Proces revízie čerpadla sa začína návštevou revízneho tímu vo vašom zariadení, kde si vypočuje vaše požiadavky, a to s cieľom zaručiť čo najlepšie zadefinovanie nasledovných úloh. Ďalší krok zahŕňa komplexnú vizuálnu prehliadku vášho zariadenia. Ide o prehliadku prevádzkového prostredia, čerpadiel, ventilov a výkresov.

CAPS

Účelom softvéru CAPS je poskytnúť zákazníkom ucelený nástroj, ktorý obsahuje rozsiahly katalóg produktov spoločnosti Grundfos a dimenzovací program, pomocou ktorého si môžete vybrať najvhodnejšie čerpadlo pre svoje potreby.

Obsahuje tiež funkciu výberu komplexnej výmeny obehových čerpadiel ústredného kúrenia, čerpadiel teplej vody a čerpadiel typu S na odpadovú vodu, ako aj funkciu na vypracovanie odborných cenových odhadov, ktoré zahŕňajú krivky, nákresy, texty ponuky, schémy zapojenia a pod.

A napokon, softvér obsahuje inštrukcie a prevádzkové manuály pre takmer všetky čerpadlá spoločnosti Grundfos vo viacerých jazykoch. K dispozícii sú servisné nákresy, schematické náhľady a zoznamy dielov pre všetky produkty pre odpadové vody, ako aj niekoľko ďalších typov čerpadiel.

CAPS je dostupný v dvoch verziách: WinCAPS, dostupný na CD-ROM a online verzia WebCAPS, dostupná na internetovej stránke spoločnosti Grundfos. WebCAPS ponúka aj dodatočné funkcie CAD Nákresy a Technická dokumentácia.


Náhradné diely

Náhradné diely

Jednou z kľúčových hodnôt spoločnosti Grundfos je motto "BUĎTE zodpovední". Je pre nás podstatné, aby boli naše čerpadlá navrhnuté tak, aby počas svojej životnosti mali nízku energetickú spotrebu a čo možno najvyšší výkon. Dôsledkom toho už vo fáze vývoja navrhujeme prípadný servis vrátane náhradných dielov a súprav na výmenu.
Ponuky servisu upravené pre potreby zákazníka, objednávky on-line a rýchlo reagujúce distribučné centrá zabezpečia, že náhradné diely dostanete podľa potreby.

Zoznam odporúčaných náhradných dielov

Zoznam uvádza diely, ktoré by ste mali mať pri zariadení na údržbu svojich čerpadiel. Tieto odporúčania nájdete na stránke produktu v nástroji WebCAPS.

Špeciálne navrhnuté servisné súpravy

Servisné súpravy obsahujú všetko, čo potrebujete na konkrétnu údržbu alebo opravu, vrátane inštrukcií na odmontovanie, výmenu a opätovné zmontovanie.

24-hodinová služba dodávky náhradných dielov

Aby ste si boli extra istí, že nebudete musieť čakať, môžeme pre vás odložiť zásobu náhradných dielov, ktoré sú pre vašu prevádzku nevyhnutné. Zabezpečíme vám tak ich dostupnosť, kedykoľvek ich budete potrebovať.

10-ročná záruka

Ručíme za to, že náhradné diely pre všetky dnes zakúpené čerpadlá Grundfos budú dostupné najmenej ďalších 10 rokov.

Online servisný nástroj

24-hodinový prístup k online nástroju WebCAPS z akéhokoľvek počítača. Celá technická dokumentácia a informácie, ktoré na servis čerpadla potrebujete, máte okamžite kedykoľvek k dispozícii:

 • Servisné pokyny
 • Videá o obsluhe krok po kroku
 • Interaktívne schematické náhľady
 • Nákresy jednotlivých častí.

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefón: +421 2 5020 1426
Adresa: Prievozska 4D
SK-821 09 Bratislava
Webstránka: http://sk.grundfos.com/

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefón: +421 2 5020 1424
Adresa: Prievozska 4D
SK - 821 09 Bratislava
Webstránka: http://gf.idsm.eu/grundfos_swm/?country=slovakia

Ako hodnotíte svoje skúsenosti s našim webom?Ďalšie komentáre

Email