Ako pracuje regulácia čerpadla pomocou regulácie rozdielneho tlaku?

Čerpadlo reaguje na zmenu prietokového objemu v systéme zmenou rýchlosti. Ak sú otvorené ventily termostatu a regulačné ventily, prietokový objem narastie a čerpadlo zvýši rýchlosť. Ak sú ventily uzavreté, čerpadlo obmedzí rýchlosť. To zároveň zníži spotrebu elektrickej energie. Pre tento typ regulácie spoľahlivosti funkcie je nutné vykonať hydraulické vyváženie potrubnej siete.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati