If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy

Vitajte v Grundfos Ecademy

Vážená, Vážený [firstname] [lastname],

ďakujeme za prihlásenie do Grundfos Ecademy. Pretože vám chceme ponúknuť čo najširšie informácie o našich čerpadlách a službách, naplnili sme Ecademy viacerými videami, prezentáciami a článkami. A chceme v tom naďalej pokračovať.

V nasledujúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch budeme neustále aktualizovať obsah Ecademy a pridávať ďalšie, pre vás relevantné, informácie.


S pozdravom,

Ecademy Tím
Recommended for you
Grundfos COMFORT
Grundfos MAGNA3
Grundfos ALPHA3
Grundfos MQ
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy