Ste pripravení na EuP?

Registrácia pre odber noviniek
Majte neustále najnovšie informácie o produktoch, technológiách a novinkách Grundfos. Registrujte sa a budete ich dostávať pravidelne, mailom.
Nájdi produkt
Pomocou funkcie vyhľadávania "Nájdi produkt" môžete nájsť produkt podľa potreby.

Čo je EuP?

Smernica EuP bola schválená Európskym parlamentom a Radou Európskej Únie 6. júna 2005. Názov smernica pochádza z anglického "Energy using products“ - produkty spotrebujúce energiu. Smernica stanovuje požiadavky na tzv. ecodesign energetických spotrebičov, preto sa používa aj názov "Smernica o ecodesigne".


Táto legislatíva požaduje, aby výrobcovia zlepšili energetickú účinnosť svojich výrobkov a znížili ich celkový dopad na životné prostredie. Okrem čerpadiel a motorov sa vzťahuje na kotle, ohrievače vody, počítače, televízie a priemyselné výrobky, ako sú napr. transformátory, ventilátory atď. Smernica v súčasnej dobe platí pre výrobky, ktorých sa v rámci EÚ predá v počte viac než 200 000 jednotiek za rok.


Smernica sa dotkne rôznych energetických spotrebičov v rôznych časových obdobiach.

Odhaduje sa, že do roku 2020 bude vďaka smernici ušetrených 9 miliárd EUR a 5 % celkovej európskej spotreby elektriny.


SMERNICA EUP A GRUNDFOS

Grundfos je pripravený na požiadavky smernice EuP a už niekoľko rokov dodáva na trh energeticky účinné čerpadlá, ktoré vyhovujú jeho požiadavkám. Obehové čerpadlá Grundfos ALPHA2 a MAGNA vyhovujú požiadavkám smernice a budú ďalej dodávané na trh po roku 2013 i 2015.


Motory čerpadiel Grundfos a frekvenčné meniče s technológiou GRUNDFOS BLUEFLUX, spĺňajú alebo prekračujú požiadavky smernice EUP. Motormi s technológiou GRUNDFOS BLUEFLUX sú vybavené čerpadlá radov TP, CR, CRI, CRN, NK, NB, HS.

Vplyv smernice EuP na čerpadlá

Smernica EuP má vplyv na bezupchávkové obehové čerpadlá. Definuje Index energetickej účinnosti (EEI), ktorý zjednodušene nahrádza skoršie označovanie čerpadiel energetickými štítkami A – G. Výpočet EEI je však zložitejší.


Od 1. januára 2013 musia mať samostatné bezupchávkové obehové čerpadlá (s výnimkou tých špeciálne navrhnutých pre primárne okruhy tepelných solárnych systémov a tepelných čerpadiel) index energetickej účinnosti (EEI) najviac 0,27.

Od 1. augusta 2015 musia mať samostatné bezupchávkové obehové čerpadlá, ktoré sú integrované do výrobkov, index energetickej účinnosti (EEI) najviac 0,23.


Smernici EuP zodpovedajú iba tie najúčinnejšie čerpadlá, ktoré sú v súčasnej dobe prevádzkované.


Súlad s požiadavkami EuP bude súčasťou prehlásenia o zhode (CE). Výrobok, ktorý nemá označenie CE sa nesmie v rámci EÚ predávať. Požiadavky na účinnosť čerpadiel bude smernica stále zvyšovať.

Aký je rozdiel medzi integrovaným a samostatným čerpadlom?

Smernica EuP obsahuje nasledujúce požiadavky na obehová čerpadlá, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné čerpadlo považovať za integrované. Obehové čerpadlo musí byť konštruované tak, aby pracovalo nezávisle na spotrebiči a splnilo aspoň jednu z nasledujúcich charakteristík:

  • Teleso čerpadla je konštruované tak, aby bolo namontované a používané v rámci výrobku
  • Obehové čerpadlo je konštruované tak, aby jeho rýchlosť bola riadená výrobkom
  • Obehové čerpadlo je konštruované s bezpečnostnými prvkami, ktoré nie sú vhodné pre samostatnú prevádzku (napr.: trieda ISO IP)
  • Obehové čerpadlo je definované ako súčasť vo schvaľovacom protokole výrobku alebo v označení CE

Grundfos je pripravený na požiadavky smernice EuP a už niekoľko rokov dodáva na trh energeticky účinné čerpadlá, ktoré vyhovujú jej požiadavkám. Obehové čerpadlá Grundfos ALPHA2 a MAGNA vyhovujú požiadavkám smernice a budú ďalej dodávané na trh po roku 2013 i 2015.

Vplyv smernice EuP na motory čerpadiel

Smernica zavádza novú stupnicu účinnosti motorov. Skôr používané označenie EFF1 a EFF2 je nahradené novou stupnicou začínajúcou IE1 (najnižšia možná účinnosť) a zatiaľ končí na IE3 (najvyššia účinnosť).

Smernica sa týka všetkých elektromotorov s rozsahom výkonu od 0,75 kW do 375 kW a pre motory vstúpila v účinnosť v roku 2011 a postupne zvyšuje požiadavky na ich účinnosť.

  • Od roku 2011 všetky motory musia spĺňať normu vysokej účinnosti IE2 a všetky motory, ktoré ju nespĺňajú sa nesmú uvádzať na trh.
  • Od roku 2015 všetky motory s výkonom od 7,5 do 375 kW musia spĺňať normu IE3, alebo normu IE2, pričom v druhom prípade musia byť vybavené pohonom s frekvenčným meničom.
  • Od roku 2017 musí všetky motory s výkonom od 0,75 do 375 kW spĺňať normu IE3, alebo normu IE2, pričom v druhom prípade musia byť vybavené pohonom s frekvenčným meničom.

Motory čerpadiel Grundfos a frekvenčné meniče s technológiou GRUNDFOS BLUEFLUX, spĺňajú alebo prekračujú požiadavky smernice EUP. Motory s technológiou GRUNDFOS BLUEFLUX sú vybavené čerpadlá radov TP, CR, CRI, CRN, NK, NB, HS a ďalšie.


Ako hodnotíte svoje skúsenosti s našim webom?Ďalšie komentáre

Email