Grundfos v SR

Grundfos Olomouc

Grundfos Sales Czechia and Slovakia, s.r.o. organizačná zložka zaisťuje predaj a servis čerpacej techniky Grundfos v Slovenskej republike.

Grundfos zahájil svoje obchodné aktivity v ČR a SR už v roku 1990. Pôvodné obchodné zastúpenie podliehalo dcérskej spoločnosti Grundfos v Rakúsku (Grundfos Ostrreich). Vďaka rýchle sa rozvíjajúcim a úspešným obchodným aktivitám bola v roku 1995 založená spoločnosť Grundfos s.r.o. so sídlom v Olomouci a následne v roku 1997 pobočka v Bratislave, sídliaca v modernej budove Apollo BC II.

V súčasnej dobe má Grundfos s.r.o. 55 zamestnancov a patria medzi najvýznamnejších dodávateľov čerpacej techniky na českom a slovenskom trhu.

Naša misia

Našou misiou, základom našej existencie, je úspešne identifikovať potreby zákazníka v oblasti čerpacej techniky, ponúknuť optimálne riešenie tejto potreby a prispievať tak k vyššej kvalite života a zdravému životnému prostrediu.

Naša vízia

Našou víziou je budúcnosť, o ktorú usilujeme:

- zákazníci nás vnímajú ako preferovaného dodávateľa, spoľahlivého, zodpovedného a vysoko inovatívneho partnera v oblasti čerpacej techniky v Českej a Slovenskej republike

- spokojnosť našich zamestnancov je na vysokej úrovni, pretože im charakter ich zamestnanie a pracovné podmienky umožňujú profesionálny a osobný rast a rozvoj. Ich spokojnosť ďalej pramení z kvalitného pracovného prostredia, ktoré zohľadňuje ich individuálne potreby a kvalifikáciu

- spoločnosť nás vníma s rešpektom, čo je výsledkom nášho zodpovedného chovania v zmysle dodržovania zákonov, princípov demokracie, lokálnych tradícií a ochrany životného prostredia, ako aj našej zodpovednosti k ľuďom, ktorých životy sú našim podnikaním dotknuté