Inovovaný rad čerpadel MAGNA1

13/06/2018

Magna1

S platnosťou od 1.6.2018 je k dispozícii kompletný rad inovovaných čerpadiel MAGNA1, ktoré prinášajú nové užitočné funkcie umožňujúce začlenenie čerpadiel MAGNA1 do nadriadených riadiacich systémov.

Inovovaný rad čerpadiel MAGNA1 Vám prináša tieto nové funkcie:

  • externé poruchové hlásenie
  • funkciu štart/stop
  • automatické spustenie záložnej hlavy u zdvojených čerpadiel
  • možnosť komunikácie s Grundfos GO (informácie o prevádzkovom stave a poruchových hláseniach)

Odkazy a materiály k novým MAGNA1:

Montážny a prevádzkový návod s prehľadom vlastností a funkcií na stiahnutie.

Zámenná tabuľka medzi pôvodným a novým radom na stiahnutie.

Ďalšie informácie na našom webe.

Technické informácie, krivky, rozmerové náčrtky a dokumentácia v Grundfos Product Center.

 

Dostupné veľkosti čerpadiel MAGNA1

Dostupné velikosti čerpadel MAGNA1

Video k MAGNA1 s popisom funkcií a inštalácie (v AJ)