Grundfos Product Center nahrádza katalóg WebCAPS

17/09/2015

Grundfos Product Center

Po viac než jednoročnom paralelnom používaní nový program Grundfos Product Center zaželá 17. septembra všetko najlepšie k odchodu na zaslúžený odpočinok svojmu predchodcovi, aplikácii WebCAPS.

Táto zmena sa už nejaký čas pripravuje. Grundfos Product Center, ktorý bol spustený v máji 2014, je modernejší a užívateľsky prívetivejší nástupca WebCAPS.
Od tohto dátumu bežia oba tieto programy súčasne, 17. septembra sa však WebCAPS vypne.
„Oba systémy sme zámerne určitú dobu nechali ísť súčasne, aby sme zákazníkom i kolegom umožnili ľahký prechod z WebCAPS na Grundfos Product Center. Dnes je už všetko pripravené na definitívne vypnutie WebCAPS,“ hovorí Lars Egende, ktorý je zodpovedný za prevádzku Grundfos Product Center.
Zároveň je presvedčený, že každý, kto si vyskúšal prácu s Grundfos Product Center, si na starý systém ani nespomenie.
„Grundfos Product Center vychádza hlavne z potrieb našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z ich každodennej práce. To bol aj náš cieľ, s ktorým sme tento program začali vyvíjať. Výsledkom je intuitívny systém so širokou ponukou funkcií a dnes už vieme, že zákazníci i kolegovia sú s programom Grundfos Product Center v jeho súčasnej podobe veľmi spokojní.“

Odkazy a záložky budú fungovať naďalej

Lars Egede zdôrazňuje, že hoci WebCAPS končí, užívatelia stále nájdu to, čo hľadajú.

„Sme si dobre vedomí, že tisíce našich zákazníkov, ktorí používajú naše nástroje každý deň, ich používajú už veľa rokov. Mnohí z nich používajú priame odkazy alebo záložky pre konkrétne funkcie, ktoré využívajú pri svojej práci. Tieto odkazy budú ďalej fungovať a užívatelia budú presmerovaní na príslušné nástroje už pod Grundfos Product Center.“
Presmerovanie bude fungovať tak, že hoci bude mať užívateľ vo svojom prehliadači stále uloženú záložku WebCAPS, záložka bude ďalej aktívna, avšak po spustení sa otvorí už Grundfos Product Center. To isté bude platiť aj pre odkazy v e-mailoch a na webové stránky.

Dlhé prechodové obdobie

Prechod na nové číslovanie a vyhľadávací systém si vyžiadal nejaký čas.
„Keď je váš systém v každodennej interakcii s vašimi zákazníkmi, je veľmi dôležité, aby všetko fungovalo a vyhovovalo ich potrebám,“ vysvetľuje Lars Egede a pokračuje:
„ Okrem toho sme museli zvládnuť aj počiatočné problémy systému. Dnes sme presvedčení, že všetko sme dotiahli do zdarného konca a nový program Grundfos Product Center už spoľahlivo funguje. Preto ukončujeme WebCAPS.“

Osobné užívateľské prostredie

Pri prihlásení do Grundfos Product Center nie je potrebná registrácia. Lars Egede napriek tomu registráciu a vytvorenie osobného profilu v systéme dôrazne odporúča. Užívateľovi sa vďaka tomu sprístupnia ďalšie funkcie, napríklad prístup k nedávno uloženým údajom alebo k celým projektom z úvodnej strany programu.
Grundfos samozrejme počíta s ďalším vývojom Grundfos Product Center. Užívatelia sa môžu tešiť na nové funkcie a prehlbovanie vzájomného prepojenia systémov Grundfos.

NIEKTORÉ ZDOKONALENÉ FUNKCIE PROGRAMU GRUNDFOS PRODUCT CENTER

Viac informácií nájdete pomocou:

  • Rýchly výber − vyhľadanie konkrétneho čerpadla, jeho veľkosti a pokynov pri výmene
  • Sprievodca kvapalinami – po zadaní informácií o čerpanej kvapaline, jej teplote a koncentrácii program pomôže nájsť vhodné čerpadlo.
  • Rýchle dimenzovanie – po zadaní informácií o požadovanom výtlaku a prietoku systém vyhľadá všetky čerpadlá Grundfos, ktoré tieto parametre spĺňajú.
  • Výsledky na mieru − výsledky vyhľadávania tu možno filtrovať podľa ceny, spotreby čerpadla a nákladov na životnosť čerpadla.
  • Rozšírené informácie o produktoch − program obsahuje databázu CAD schém, informácie o náhradných dieloch, servisných sadách a inštruktážne videá.

Ostatné užívateľské funkcie:

  • Dostupnosť − prístup do Grundfos Product Center z akéhokoľvek počítača, tabletu alebo smartfónu.
  • Osobné nastavenie užívateľa − systém ukladá jazykové nastavenie užívateľa, menu, vybrané položky a v nedávnej histórii zobrazené produkty.
  • Uložené projekty − registrovaní užívatelia majú možnosť uložiť svoje projekty, aby tieto údaje mohli použiť v budúcnosti. Náhradné diely a sady sú na dosah už po kliknutí.

Spustiť Grundfos Product Center