Čo je legislatíva EuP?

01/01/2013

EuP

Označenie EuP je dôkazom vysokej účinnosti a špičkovej technológie čerpadiel. Zároveň nahrádza doteraz používaný "energetický štítok" na čerpadlách.

Smernica EuP bola schválená Európskym parlamentom a Radou Európskej Únie 6. Júna 2005.

Názov smernice pochádza z anglického „Energy using products“ - produkty spotrebujúce energiu. Smernica EuP definuje rámcové pravidla a kritéria pre stanovenia požiadaviek na tieto zariadenia.

Čoho sa EuP týka?

Smernica EuP sa okrem iného vzťahuje na samostatné bezupchávkové obehové čerpadlá a bezupchávkové obehové čerpadlá zabudované do výrobkov.

Smernici EuP zodpovedajú iba tie najúčinnejšie čerpadlá s označením A, ktoré sú v súčasnej dobé prevádzkované. Súlad s požiadavkami EuP bude teraz súčasťou prehlásenia o zhode (CE). Výrobok, ktorý nenesie označenie CE sa nesmie v rámci EU predávať.

Index energetickej účinnosti

Smernica EuP definuje Index energetickej účinnosti (EEI), ktorý nahrádza pôvodné označovanie energetickými štítkami A – G.

EEI 0,27 v roku 2013

Od 1. januára 2013 nesmú mať bezupchávkové samostatné obehové čerpadlá (s výnimkou čerpadiel špecificky navrhnutých pre primárne obvody termálnych solárnych systémov a tepelné čerpadlá) index energetickej účinnosti (EEI) vyšší než 0,27.

EEI 0,23 v roku 2015

Od 1. augusta 2015 nesmú mať bezupchávkové samostatné obehové čerpadlá, ako aj bezupchávkové obehové čerpadlá, ktoré sú integrované vo výrobkoch, index EEI vyšší než 0,23.

Obrovské úspory energie

Smernica teda naznačuje úspory elektrickej energie 23 TWh v EU do roku 2020, čo je ekvivalentná spotrebe elektrickej energie v domácnostiach 14 miliónov ľudí v EU. To súhlasí s odhadovaným znížením CO2 v hodnote 11 miliónov ton CO2 v EÚ do roku 2020.

EuP