MAGNA3 – budúcnosť čerpania

magna 3
Najlepší index energetickej účinnosti (EEI) vo svojej triede

Najlepší EEI vo svojej triede

S priemerným EEI len 0,18 naprieč celým produktovým radom je nový rad obehových čerpadiel
MAGNA3 v súčasnosti najefektívnejším radom pre komerčné budovy na trhu.

Tým je ďaleko popredu pred plánovanou európskou legislatívou, ale prekonáva aj súčasnú porovnávaciu
hodnotu pre najlepšiu technológiu vo svojej triede (Best in Class), ktorá je 0,20 EEI.

Vďaka kombinácii najlepšieho EEI v odvetví a všeobecne známej spoľahlivosti spoločnosti Grundfos
je MAGNA3 veľmi atraktívnou voľbou pre kohokoľvek, kto má záujem o rýchly návrat investícií
a o nízke náklady na životný cyklus.

Táto kombinácia účinnosti a pohodlia je možná vďaka inteligentnému riadiacemu režimu AUTOADAPT,
ktorý je vynálezom spoločnosti Grundfos.

Funkcia AUTOADAPT priebežne upravuje krivku proporcionálneho tlaku a automaticky nastavuje
tú účinnejšiu, bez akéhokoľvek dopadu na komfort. Výrobné nastavenie eliminuje potrebu manuálneho
nastavenia v 80% všetkých inštalácií.

Východiskové nastavenie krivky proporcionálneho tlaku AUTOADAPT má nastavenú požadovanú
hodnotu 55% maximálnej dopravnej výšky čerpadla. V prípade, že systém dosiahne maximálnu
krivku, prevádzkový bod bude sledovať túto krivku a vytvorí novú krivku proporcionálneho tlaku
založenú na novom prevádzkovom bode systému. A odtiaľto proces začína celkom odznova.

Produktový rad a oblasti využitia

Produktový rad a oblasti použitia

Performance Range
Výkonová krivka radu MAGNA3 Prehľad produktového radu MAGNA3 – jednoduché, dvojité, liatinové, nerezové

Rozšírenie tohto rozsahu výkonu znamená, že
teraz bude oveľa ľahšie správne dimenzovať
čerpadlo MAGNA3 pre akýkoľvek prevádzkový
bod.

MAGNA3 predstavuje kompletný rad s viac ako 150 rôznymi jednoduchými čerpadlami a dvojitými
obehovými čerpadlami z liatiny alebo nerezovej ocele. Maximálna dopravná výška sa zvýšila na 18
m a prietok na 70 m3/h. Spustenie dvojitých čerpadiel na plný výkon poskytuje ešte väčší rozsah
výkonu. Toto rozšírenie rozsahu výkonu znamená, že teraz bude oveľa ľahšie správne dimenzovať
čerpadlo MAGNA3 na akýkoľvek prevádzkový bod.

Rovnako ako jeho predchodca je čerpadlo MAGNA3 vhodné pre vykurovacie a chladiace aplikácie,
ako aj domáce teplovodné obehové systémy. Čerpadlá tohto radu sú určené na čerpanie kvapalín
až do teploty -10°C, vďaka čomu sú vhodné ako pre náročné priemyselné úlohy tak aj systémy s tepelnými čerpadlami.

Okrem toho je teplota čerpanej kvapaliny (-10°C až +110°C) nezávislá od teploty okolia (0°C až
+40°C), pretože elektronika je teraz chladená vzduchom.

Vylepšené súčiastky

Vylepšené súčiastky

Extruded view of MAGNA3
Komponenty MAGNA3, ako sú vyobrazené v produktovej brožúre MAGNA3

Obežné koleso MAGNA3, hydraulika telesa čerpadla a motor boli vzájomne optimalizované pomocou
prietokovej analýzy a 3D vývojových nástrojov. Nové obežné koleso je určené pre vyššie otáčky
a je vyrobené z kompozitného materiálu. Zdokonalili sa aj lopatky obežného kolesa, z pôvodnej 2D
konštrukcie sa prešlo na novú 3D konštrukciu so zakrivenými lopatkami.

Rotor s permanentným magnetom zabezpečuje nulový sklz medzi rotorom a elektrickým poľom
kompaktného statora a poskytuje veľmi silný točivý moment pri nízkej spotrebe energie.

Nový kompozitný rotor vystužený uhlíkovými vláknami minimalizuje straty energie a prispieva k
vyššej energetickej účinnosti.

Drážkové vinutie statora (in-slot) zabraňuje stratám tepla, ktoré by nastali pri čerpadlách s nadbytkom
medi mimo železného jadra.

Grundfosom vyvinutý integrovaný snímač diferenčného tlaku zvyšuje účinnosť tým, že poskytuje
veľmi presné odhady prietokových hodnôt.

Vzduchové chladenie výkonovej elektroniky rozširuje teplotný prevádzkový rozsah čerpanej kvapaliny
na -10°C až +110°C.

Vylepšený balíček I/O s jedným analógovým vstupom (0-10V alebo 4-20 mA) (zabudovaný zdroj
napájania), dvoma individuálne konfigurovateľnými výstupmi relé a troma digitálnymi vstupmi.

Slot CIM modulu umožňuje priame pripojenie k bráne BMS bez vonkajších komponentov hardvérových
protokolov.

Úplný zoznam vylepšených komponentov MAGNA3 je uvedený v produktovej brožúre, ktorá je k dispozícii na adrese http://www.grundfos.com/products/find-product/magna3.html

Obmedzenie prietoku a meranie energie

Obmedzenie prietoku a meranie tepelnej energie

pump, throttling valve, meter
3 ikony z produktovej brožúry – čerpadlo, škrtiaci ventil, merač

Dve z nových funkcií MAGNA3 pomáhajú znížiť zložitosť systému a robia z MAGNA3 viac ako len
jednoduché čerpadlo.

Nová funkcia FLOWLIMIT a riadiaci režim FLOWADAPT (AUTOADAPT s maximálnym obmedzením
prietoku) vám umožnia nastaviť maximálny limit prietoku pre vaše čerpadlo MAGNA3. To zlepšuje
celkovú energetickú účinnosť a eliminuje potrebu škrtiacich ventilov v systémoch, kde sa MAGNA3
používa ako čerpadlo pre zvyšovanie tlaku.

V akomkoľvek riadiacom režime vám funkcia FLOWLIMIT odstráni starosti s vyrovnávaním požadovanej
hodnoty – čerpadlo nikdy neprekročí maximálny prietok, ktorý zadáte.

MAGNA3 má taktiež zabudovaný merač tepelnej energie, ktorý monitoruje distribúciu tepelnej
energie a spotrebu, aby sa zabránilo neúmerným nákladom v dôsledku systémových nerovnováh.
Ušetrí vám to náklady na inštaláciu samostatného merača energie vo vašom systéme.

Pre využitie funkcie merania tepelnej energie je potrebné pridať externý senzor na meranie teploty
kvapaliny vo vratnom potrubí.

Zabudovaný merač tepelnej energie je vynikajúcim nástrojom na optimalizáciu systému, ale nedá
sa použiť na účely vyúčtovania.

Mobilné riadenie

Mobilné riadenie

Overview – iPhone, Android, iPod touch + dongle
Prehľad – iPhone, Android, iPod touch + dongle

Takisto ako ostatné elektronické čerpadlá Grundfos, aj čerpadlo MAGNA3 je možné monitorovať a
riadiť pomocou aplikácie Grundfos GO app, ktorú je možné zdarma stiahnuť z App Store a Google
Play.

Grundfos GO vám umožňuje intuitívne bezdrátové riadenie čerpadla a plný prístup ku všetkým online nástrojom spoločnosti Grundfos, kdekoľvek sa nachádzate.

Pre plné využitie aplikácie budete potrebovať vhodné mobilné rozhranie (dongle) pre váš iPhone
alebo Android smartfón. Ak momentálne nie ste vlastníkom smartfónu, Grundfos vám ponúka
zariadenie Grundfos GO, kompletné riešenie pre iPod Touch.

Grundfos GO vám umožňuje intuitívne bezdrátové riadenie čerpadla a plný prístup ku všetkým
online nástrojom spoločnosti Grundfos, kdekoľvek sa nachádzate.

Tiež vám ponúka možnosť pomenovať jednotlivé čerpadlá pre ľahšiu prácu s nimi. A na pracoviskách,
kde aplikácia Grundfos GO riadi viacero čerpadiel naraz, vám zabudovaná funkcia wink (blikanie)
na displeji čerpadla dokonca dá vedieť, na ktoré čerpadlo sa momentálne aplikácia zameriava.

Získate taktiež aktuálne údaje z vašich čerpadiel, ktoré sa zobrazia priamo na vašu obrazovku, vrátane
prevádzkových bodov, historických údajov, spotreby energie, otáčok a teploty čerpadla.

Všetky tieto dáta je možné jednoducho zbierať v súvislosti s hláseniami vďaka zabudovanému PDF
generátoru. Správy PDF je možné zdiaľať s ostatnými, posielať ich na svoju vlastnú emailovú adresu
alebo si ich vytlačiť po návrate do kancelárie


    Facebook Twitter LinkedIn