Bezpečné piť, bezpečné lietať s Oxiperm Pro

The right choice for Düsseldorf International Airport
Pitná voda na palube

Pitná voda na palube

Düsseldorf International Airport je so svojimi 70.000 cestujúcimi za deň a viac ako 20 miliónmi
cestujúcich za rok tretím najväčším letiskom v Nemecku. O bezproblémovú a bezpečnú prevádzku
letiska sa stará takmer 20.000 zamestnancov. Čo sa týka bezpečnosti na palube lietadla, nič nie
je ponechané na náhodu – vrátane pitnej vody na palube, ktorá sa dezinfikuje pomocou systému
Grundfos Oxiperm Pro. Ak si želáte dozvedieť sa viac o riešení pre letisko Düsseldorf Airport, kliknite
na ďalšiu tabuľku a o dezinfekcii vody sa dozviete viac kliknutím na tabuľku 3.

Oxiperm Pro a oxid chloričitý

Systém dezinfekcie oxidom chloričitým Oxiperm má v porovnaní s inými systémami niekoľko výhod.
Patria medzi ne:
• Oxid chloričitý je schopný zabezpečiť dezinfekciu aj pri nízkej koncentrácii
• Je účinný proti biofilmu, v ktorom baktérie môžu rásť
• Nie sú pri ňom žiadne pozorovateľné vedľajšie efekty, ako napr. zápach chlóru
• Má dlhý reziduálny účinok vo vode
• Integrovaný riadiaci systém
• Presné dávkovanie pomocou digitálneho dávkovacieho čerpadla

Znížené prevádzkové náklady

Medzi ďalšie výhody systému patrí eliminácia rizika korózie potrubí a z toho vyplývajúcich nákladov
na ich výmenu. Systém Oxiperm produkuje oxid chloričitý pomocou zriedeného roztoku
chloritanu sodného (NaClO2, 7,5%) a kyseliny chlorovodíkovej (HCl, 9% v objemovom pomere 1:1).
Iné systémy využívajú na produkciu oxidu chloričitého pomer 1:3, ale v takom prípade hrozí riziko,
že zriedená kyselina chlorovodíková nezreaguje na oxid chloričitý a tým spôsobí koróziu potrubia.

Doplnenie vody v lietadle

Doplnenie vody v lietadle

Na palube lietadiel sa pitná voda využíva na výrobu kávy, zohrievanie pokrmov a v umývadlách. Na
letisku Düsseldorf International Airport si lietadlá naplnia svoje 400 až 800 litrové nádrže dezinfikovanou
vodou, ktorú dopravia špeciálne vozidlá na doplnenie čerstvej vody.

 


Pitná voda sa vedie cez vodný filter a systém
odlučovača do elektromagnetického merača
vody. Tento merač meria prietok a podáva
4-20mA signál systému Grundfos Oxiperm Pro.

Dávkovanie

Pokým sa vozidlo napĺňa pitnou vodou, systém Oxiperm Pro dávkuje správne množstvo oxidu
chloričitého do pitnej vody. Systém je vybavený dávkovacím čerpadlom, ktoré je poháňané krokovým
motorom, a to zabezpečuje dodanie presného množstva oxidu chloričitého na základe signálu
z vodomeru. Koncentrácia je kontrolovaná článkom na meranie oxidu chloričitého, ktorý odosiela
hodnotu na dvojkanálový záznamník. V nemeckých predpisoch pre pitnú vodu je stanovené, že
sa koncentrácia musí zaznamenávať, to však s integrovaným riešením Oxiperm Pro nie je žiadny
problém. Dokonca je možné definovať medzné hodnoty v riadiacom systéme, aby sa tak predišlo
možnému predávkovaniu.

Balíček

Systém Oxiperm od spoločnosti Grundfos zaručuje, že letisko spĺňa všetky normy a predpisy. Dodávaný
systém sa skladá z nasledovných komponentov:
• 2 Oxiperm Pro 5 g ClO2 / h
• Digitálne dávkovacie čerpadlo DDI209
• 2 články na meranie oxidu chloričitého Aquacell
• Výstražné zariadenie DIS-G na prítomnosť plynu oxidu chloričitého
• Dvojkanálová zapisovacia schopnosť
• Asistencia pri spustení a popredajný servis Grundfos

 

Predpisy a normy

Hygienická stanica odoberá mesačne vzorky vody z plniacich vozidiel, aby boli splnené všetky
normy stanovené pre pitnú vodu. Kvalitu pitnej vody pre lietadlá reguluje súbor niekoľkých noriem
známy pod označením DIN 2001/časť 2, ako aj predpisy pre európsku leteckú dopravu a v prípade
letiska Düsseldorf International Airport i nemecké predpisy. A nakoniec existuje aj metodický pokyn
Medzinárodnej asociácie pre leteckú dopravu (IATA) pre dopĺňanie pitnej vody v lietadle, ktorý
určuje, že lietadlo si smie doplniť pitnú vodu nie skôr ako 30 minút pred vzlietnutím.

Bezpečná pitná voda

Bezpečná pitná voda


Aj dobre spravované vodné zdroje sa môžu
infikovať mikroorganizmami. Pri vhodných
podmienkach sa môžu baktérie množiť v nádržiach,
potrubí a na obslužných zariadeniach.
Úprava vody je preto dôležitou súčasťou zabezpečenia
vyhovujúcej pitnej vody.

Obvyklé metódy úpravy

Dostupnosť bezchybnej pitnej vody je nesmierne dôležitá, či už v lietadle alebo kdekoľvek inde. Pre
dosiahnutie tohto cieľa existuje niekoľko metód úpravy vody. Prečítajte si o kladoch a záporoch
jednotlivých riešení, ktoré sa obvykle používajú. Záver je jasný – najlepším riešením pre úpravu
vody a dezinfekciu je roztok oxidu chloričitého v rámci systému Oxiperm Pro. Metódy úpravy vody
obvykle zahŕňajú:

• Oxid chloričitý: Oxid chloričitý nereaguje s vodou, ale rozpúšťa sa fyzicky. Mikroorganizmy
vo vode zabíja tak, že spôsobuje nevratnú oxidatívnu deštrukciu transportných proteínov
v živých bunkách. Pôsobí proti baktériám a tiež vírusom, hubám a riasam. A na rozdiel od iných
metód je účinný pri odstraňovaní biofilmu, a to aj v malých dávkach.

• Tepelná úprava: Často sa využíva na boj proti baktériám Legionella, ktoré je možné
nájsť vo vodných systémoch. Voda v systéme sa zahreje na viac ako 70°C, aby zabila baktérie.

• UV žiarenie: Voda sa dezinfikuje ožiarením ultrafialovými lúčmi s vlnovou dĺžkou 254
nm. Na ožarovanie vody sa používa ultrafialová žiarovka. Ultrafialové lúče zničia genetickú informáciu
baktérií a ich reprodukčný systém.

• Filtrácia: Ultrafiltrácia alebo mikrofiltrácia využíva membránové systémy na filtráciu
baktérií, vírusov, rozptýlených častíc a iných nežiaducich prvkov.

• Ozón: Ozón je dezinfekčnou látkou produkovanou prepúšťaním kyslíka cez elektrické
pole s vysokým napätím. Po vytvorení sa ozón musí okamžite použiť, lebo sa rýchlo rozpadá. Je tiež
neselektívny a reaguje nielen s organickými zlúčeninami, ale so všetkými materiálmi, ktoré môžu
zoxidovať, vrátane tesnení a materiálu potrubí.

• Chlorácia: Využívajú sa tri procesy, vrátane dezinfekcie plynným chlórom, vytvorením
elektrolytického chlóru a dávkovania kvapalného chlórnanu sodného alebo vápenatého. Všetky
tri metódy vytvárajú kyselinu chlornú (HClO), ktorá pôsobí ako aktívny dezinfekčný prostriedok vo
vode. Tieto metódy však nie sú také účinné ako použitie oxidu chloričitého.

 

Charakteristika typických dezinfekčných riešení

Charakteristika typických dezinfekčných riešení


    Facebook Twitter LinkedIn