Úpravňa vody Tatranská Štrba

Overview_TEXT

Prehľad

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad (PVPS Poprad) používala v úpravni vody Tatranská Štrba pre zvyšovanie tlaku zastaraný čerpací systém s neekonomickými čerpadlami Sigma 40-CVX. Tieto čerpadlá vykazovali veľkú spotrebu el. energie a poruchovosť. Súčasne boli čerpadlá príliš hlučné. Systém obsahoval aj tlakovú nádobu na 1500litrov, ktorá vyžadovala veľké nároky na priestor.

Na základe prezentácie spoločnosti Grundfos pre PVPS Poprad sa spoločnosť rozhodla situáciu riešiť a požiadala Grundfos o návrh riešenia. Obchodný manažér Grundfos priamo v teréne zistil konkrétnu situáciu a získal potrebné údaje pre návrh nového systému (dopravnú výšku, požadovaný prietok, počet zásobených obyvateľov, atď.).

Následne zákazníkovi ponúkol energetický a technický audit čerpacieho systému.

PVPS Poprad požadoval rýchle, bezpečné a spoľahlivé riešenie za prijateľnú cenu a s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Všetky tieto atribúty spĺňala naša ponuka kompletnej automatickej tlakovej stanice Hydro MPC-E s tromi čerpadlami CRIE 5-16. Ukázali sa aj nízke náklady na prevádzku, ktoré sa dosiahli reguláciou výkonu čerpadiel pomocou otáčkovej regulácie s využitím ďalších funkcií ATS.Tlaková stanica nie je náročná na priestor. Nevyžaduje ďalšiu obsluhu, čím jej prevádzka je úplne automatická bez požiadaviek na ďalšie výdaje prevádzkovateľa.


Výsledok:

- vyriešený problém s hlučnosťou
- výrazne sa znížili náklady na prevádzku
- bezproblémová prevádzka
- dostatočný tlak a množstvo vody v celej sieti pre zásobované sídlisko


Ing. Kovalčík Peter– vedúci strediska vodovodov - „Konečne neviem, že existuje nejaká čerpacia stanica Štrba“.

Projekt bol realizovaný v roku 2010.

Téma:

Úpravňa vody

Miesto:

Poprad

Spoločnosť:

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad

Contacts_TEXT

Kontakt

Potrebujete podobné riešenie? Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Kontakt

Potrebujete podobné riešenie? Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava