Revitalizácia parkov v Košiciach

Overview_TEXT

Prehľad

Súčasťou projektu rekonštrukcie a revitalizácie parkov v Košiciach bola i rekonštrukcia systémov dodávky vody pre zavlažovanie zelene. V projekte sa počítalo s využitím pôvodných studní. Doterajší systém využíval úzke vrty a požadoval konštantný tlak pri menších prietokoch. Zákazník požadoval kvalitné a bezporuchové čerpadlá.

Spoločnosť Grundfos bola oslovená s dopytom na dodávku čerpadiel pre tento systém. Zástupca spoločnosti Grundfos v spolupráci projektantom a generálnym dodávateľom projektu spoločne prekonzultovali situáciu a vykonali prehliadku priamo na mieste. Na základe toho bola vypracovaná ponuka čerpadiel Grundfos pre jednotlivé vrty a studne spĺňajúce požiadavky systému i konečného užívateľa.

Navrhnuté čerpadlá vyriešili problémy s požadovaným množstvom vody a potrebným tlakom pre systém zavlažovania a zabezpečili vodu pre vodný systém fontán a potoka v mestských aj ostatných častiach Košíc.

Dodané čerpadlá:

  • štyri ponorné čerpadlá pre udržovanie konštantného tlaku SQE 5-70 do úzkych vrtov s príslušenstvom
  • dve ponorné čerpadlá SP 30-1 s príslušenstvom
  • dve ponorné čerpadlá SP 30-2 s príslušenstvom
  • dve ponorné čerpadlá SP 30-5 s príslušenstvom

Téma:

Systém zavlažovania parkov a dodávky vody pre fontány

Miesto:

Košice

Spoločnosť:

Pumpy s.r.o.

Contacts_TEXT

Kontakt

Potrebujete podobné riešenie? Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Kontakt

Potrebujete podobné riešenie? Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava