Zasnežovanie v Nízkych Tatrách

Overview_TEXT

Prehľad

Rýchly rozvoj turizmu viedol k nutnosti zabezpečiť dostatočné zdroje vody pre zasnežovanie lyžiarskych stredísk na najvyššie položených miestach Nízkych Tatier na Chopku.

Spoločnosť Grundfos bola na základe spolupráce s projektantom a dodávateľom čerpadiel požiadaná o návrh riešenia pre koncového odberateľa. Všetky strany záležitosť vzájomne prekonzultovali a spoločne zistili situáciu priamo na mieste. Následne došlo k vypracovaniu návrhu riešenia a cenovej ponuky.

Pre umiestenie aplikácie bol postavený úplne nový objekt a vyriešené jeho odvetrávanie, tak aby inštalácia bola zabezpečená pre dlhodobú a spoľahlivú prevádzku. V objekte mali byť umiestené dve automatické tlakové stanice pre dve rôzne smery.


Spoločnosť Grundfos poskytla bezpečné a spoľahlivé riešenie za prijateľnú cenu s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Dodané čerpadlá:

  • dve ponorné čerpadlá SP 17-34 s motormi Franklin a príslušenstvom
  • dve ponorné čerpadlá SP 17-38 s motormi Franklin a príslušenstvom
  • automatická tlaková stanica Hydro MPC-E s dvomi čerpadlami CRIE 10-18
  • dve čerpadlá CR 32-6

Dodané riešenie poskytuje dostatočné množstvo vody a optimálny tlak pre systém zasnežovania. Voda pre zasnežovanie je akumulované na v rekreačnej a lyžiarskej oblasti Chopok. Projekt bol realizovaný v roku 2012.

Téma:

Dodávka dostatočného množstva vody pre zasnežovanie

Miesto:

Areál lyžiarskeho strediska Jasná - Chopok

Spoločnosť:

Pumpy s.r.o. (dodávateľ)

Contacts_TEXT

Kontakt

Potrebujete podobné riešenie? Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Kontakt

Potrebujete podobné riešenie? Pre ďalšie informácie nás kontaktujte.

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava