Použite nástroj na riešenie problémov pre lepšiu identifikáciu poruchy

Nájdite okamžité odpovede na problémové inštalácie – aj keď ste v režime offline.