Biologická úprava vody

Prehľad

Prehľad

Biologické čistenie je najčastejšou metódou pre dodatočné čistenie odpadových vôd pre odstraňovanie vysokého podielu organických látok a živín po mechanickom čistení, a je to jeden z najväčších a najdrahších prvkov čističky odpadových vôd.

Proces s aktivovaným kalom, ktorý je najbežnejším spôsobom biologického čistenia, využíva rast špecifických vločkotvorných baktérií, ktoré sú prítomné v odpadovej vode. Pre vytvorenie optimálnych podmienok pre tieto baktérie je potrebný určitý retenčný čas pre odpadovú vodu a kal, aby mohol prebiehať biologický proces.

Počas biologického čistenia obiehajú baktérie medzi rôznymi zónami procesu, kde majú zaistené konkrétne životné podmienky. Rôzne oblasti využívajú aeróbne, anoxické a anaeróbne podmienky rôznych biologických procesov pre odstraňovanie organických látok a živín, napríklad dusíku a fosforu.

Pre cirkuláciu odpadovej vody medzi týmito zónami udržuje recirkulačné čerpadlo Grundfos SRP obrovský prietok pri nízkej dopravnej výške. Pre prevenciu usadzovania vločiek, aktivátor prúdenia AFG od Grundfos ponúka optimálne, energeticky nenáročné riešenie miešania vo veľkých nádržiach, kde vytvára celkové prúdenie s takmer rovnomerným rozložením rýchlostí prúdenia a potlačením nebezpečenstva vzniku mŕtvych zón.

Pre prevzdušňovanie odpadovej vody počas biologického čistenia, ponúka Grundfos pevné alebo vysúvacie sústavy rozvádzačov bubliniek pre účinný prenos kyslíku. Samonasávacia jednotka AeroJet je vyrobená z nerezovej ocele a je taktiež k dispozícii pre prevzdušňovanie odpadovej vody, pričom zvláda miešanie a prevzdušňovanie.

Keď konštrukcia nádrže neumožňuje použiť aktivátor prúdenia, sú k dispozícii miešadlá AMD a AMG od Grundfos s odolnou konštrukciou z nehrdzavejúcich materiálov, jednoduchou údržbou a bezproblémovou prevádzkou v náročnom prostredí.

Recirkulácia kalu zo sekundárnej filtrácie do aeróbnej nádrže je kľúčová časť procesu čistenia pomocou aktivovaného kalu. Je možné s tým spoľahlivo manipulovať pomocou produktového radu čerpadiel Grundfos SE/SL, S a KPL/KWM, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre náročné použitie a riadenie toku, pričom ich je možné nainštalovať ako suché alebo ponorné. Je možné pridávať pohony s premenlivými otáčkami (Grundfos CUE), v závislosti na konkrétnej regulačnej stratégii v čističke odpadových vôd.

Grundfos môže dodať kompletné sústavy dávkovacieho čerpadla pre veľké alebo malé objemy na základe rôznych technológií. Tieto čerpadlá je možné používať pre úpravu pH v procesnej nádrži a pre dávkovanie substrátu, napríklad pre zachovanie procesu odstraňovania fosforu a dusíku.

Sekundárne čistenie

Po biologickom čistení sa musia oddeliť vyčistená voda od aktivovaného kalu, ktorý vznikol pri sekundárnom čistení. Aktivovaný kal je mierne ťažší ako voda, a separácia sa dosahuje tým, že sa vločky kalu nechajú pomocou gravitácie usadiť, čomu pomáha konštrukcia čistiacej nádrže pre zaistenie nízkej turbulencie a rýchlosti prúdenia.

Rady čerpadiel Grundfos SE/SL alebo S s vírovými obežnými kolesami zvládajú koncentráciu suchého materiálu až do 5 % pre spätné čerpanie kalu. Je možné pridávať pohony s premenlivými otáčkami (Grundfos CUE), v závislosti na konkrétnej regulačnej stratégii v čističke odpadových vôd.

Väčšina usadeného kalu je následne vrátená do procesnej nádrže, aby bol znova použitý, a množstvo dennej produkcie je odčerpané do procesu spracovania kalu. Recirkulácia kalu zaisťuje udržiavanie určitého veku kalu, ktorý je rozhodujúci pre jeho schopnosť účinne čistiť odpadovú vodu.

Je možné pridávať chemikálie a polyelektrolyty pre iniciáciu koagulácie a zlepšenie usadzovania kalu. Grundfos dodáva kompletné sústavy dávkovacích čerpadiel pre veľké, aj malé objemy na základe rôznych technológií zrážania a flokulácie, a taktiež dodáva automatické sústavy riadené pomocou PLC pre prípravu a spoľahlivé dávkovanie organických koagulantov a polyelektrolytov.

Grundfos môže ponúknuť špecializované znalosti na pomoc so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu riešenia pre vašu procesnú nádrž. Simuláciu pomocou výpočtovej fluidnej dynamiky (CFD) je možné používať pre optimalizáciu celkového hydraulického riešenia pre prevzdušňovanie a miešanie. Dohody o uvedení do prevádzky od spoločnosti Grundfos zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady, od pravidelnej údržby po náhradné diely.

Súvisiace výrobky
Prípady
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava