Výroba syrov

Prehľad

Prehľad

Výroba syrov

Produktový rad sanitárnych čerpadiel Grundfos je ideálny pre aplikácie výrobu syrov, kde je nutnosťou efektívne zvládanie vysoko viskózneho média. V celom procese – od príjmu mlieka po zabalenie – sa manipulácia vykonáva s veľkou presnosťou a starostlivosťou, čo zaisťuje, že má konečný produkt vysokú kvalitu.

Príjem mlieka Vo väčšine mliekarní je mlieko prepravované z mliekárenskej cisterny do cisterien pomocou jednostupňového odstredivého čerpadla. Ak je potrebný vyšší tlak, je k dispozícii viacstupňové čerpadlo. Pre úplné vyprázdnenie mliekárenskej cisterny je možné dodávať jednostupňové samonasávacie čerpadlo, ktoré samočinne vytvára podtlak.

Úprava mlieka Počas procesu úpravy prepravujú jednostupňové odstredivé čerpadlá mlieko z jednej nádrže do druhej, zatiaľ čo čerpadlo s koncovým nasávaním umožňuje rýchle ohriatie mlieka a elimináciu baktérií – a rovnako rýchly proces chladenia. Rýchla pasterizácia je pre chuť mlieka zásadná.

Proces: Pri výrobe syrov musia byť čerpadlá schopné dopravovať vysoko viskóznu tekutinu. Lalokové čerpadlá Grundfos boli navrhnuté presne pre tento účel – a zvládajú to s veľkou starostlivosťou, takže je zachovaná definovaná textúra syrov.

Dôležité poznámky

  • Všetky sanitárne čerpadlá majú certifikát EHEDG. Niektoré modely môžu mať aj certifikát 3A.
  • Vyberte si mechanické upchávky SiC/SiC, pokiaľ oxidačné činidlá môžu spôsobiť koróziu.
  • Pri výrobe syrov sú čerpadlá s mechanickou hriadeľovou upchávkou SiC/SiC vhodné pre soľný kúpeľ.
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava