Chemická úprava - odpadové vody

Prehľad

Prehľad

Chemická úprava je jedným z bodov celkového čistenia odpadových vôd a používa sa vo väčšine čističiek odpadových vôd pre zvýšenie kvality vypúšťaných vôd a zaistenie optimálnych životných podmienok pre baktérie.

Výber použitých chemických metód závisí na požiadavkách na vypúšťanú vodu a zahŕňa hlavne chemické zrážanie pre odstránenie fosfru a reguláciu pH. Ďalšie využitie zahŕňa pridávanie externého zdroja uhlíka, ak je jeho dostupnosť limitujúcim faktorom pri biologickej premene dusičnanov na dusík.

Vzhľadom na agresívnu povahu používaných chemikálií, musia byť dávkovacie stanice navrhnuté podľa konkrétnych chemikálií. Vykonáva sa to s ohľadom na príslušné bezpečnostné postupy a taktiež s ohľadom na uskladnenie chemikálií, dávkovacie čerpadlá, miešadlá a potrubie.

Grundfos má k tomu potrebné odborné znalosti a môže na mieru pripraviť dávkovaciu stanicu pracujúcu s chemikáliami v koncentrovanej forme, s roztokmi pripravenými na použitie alebo vo forme suchých chemikálií, zostavenou podľa vašich požiadaviek, relevantných bezpečnostných postupov, chemického uskladnenia a súčasnej sústavy.

Grundfos môže ponúknuť špecializované znalosti na pomoc so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu čerpacej a dávkovacej sústavy. Dohody o uvedení do prevádzky od spoločnosti Grundfos zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady, od pravidelnej údržby po náhradné diely.

Súvisiace výrobky
Prípady
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava