Chemická úprava - dodávka vody

Prehľad

Prehľad

Chemická dezinfekcia sa používa pri úprave vody pre významnú redukciu počtu mikroorganizmov a tým k zvýšeniu akosti vody.

Grundfos môže dodať kompletné sústavy dávkovacích čerpadiel pre veľké alebo malé objemy na základe rôznych technológií vločkovania, dezinfekcie a úpravy pH. Okrem toho, typový rad elektronického príslušenstva Grundfos ponúka kompletnú kontrolu nad procesom dávkovania a dezinfekcie a môže byť bezproblémovo integrovaný do vašej sústavy.

Doprava vody pre úpravu, kladie veľké požiadavky na technické riešenia a sústavy čerpadiel Grundfos siahajú od ohromných ponorných jednotiek, kde sa kladie dôraz skôr na uvedenie vody do pohybu, ako na zvyšovanie tlaku, po veľmi úspešné vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá (CR) – súčasne sú pokryté aj všetky výkonové požiadavky medzi tým.

Vzhľadom na korozívnu povahu používaných chemikálií, musia byť dávkovacie stanice navrhnuté podľa konkrétnych chemikálií. Grundfos má k tomu potrebné odborné znalosti a môže na mieru pripraviť dávkovaciu stanicu pracujúcu s chemikáliami v koncentrovanej forme, s roztokmi pripravenými na použitie alebo vo forme suchých chemikálií, zostavenou podľa vašich požiadaviek, relevantných bezpečnostných postupov, chemického uskladnenia a súčasnej sústavy.

Zlúčeniny chlóru sú tradične najpoužívanejšou metódou chemickej dezinfekcie. Grundfos môže poradiť a dodať riešenia pre dezinfekciu pomocou zlúčenín chlóru, ako je plynný chlór (Cl2), chlorid sodný (NaClO) a oxid chloričitý (ClO2).

Zlepšenie kvality vody pomocou účinnej a ekonomickej sústavy pre prípravu suchých materiálov sa stále používa pre úpravu vody. Grundfos dodáva úplne automatické sústavy regulované PLC jednotkou pre zvládanie prípravy a spoľahlivého dávkovania koagulantov alebo polyelektrolytov.

Grundfos môže ponúknuť špecializované rozbory so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu čerpacieho riešenia. Dohody o uvedení do prevádzky od spoločnosti Grundfos zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady, od pravidelnej údržby po náhradné diely a audity čerpadiel.

Súvisiace výrobky
Na stiahnutie

Na stiahnutie


Čerpadlá pri úprave vôd

Čerpadlá pri úprave vôd

Úprava vody s čerpadlom ako ústredným prvkom.


profilová príručka wu

Spravte krok späť...

A pozrite sa na väčší obrázok. Príručka využívania vody od Grundfos.


Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava