Pitná voda

Prehľad

Prehľad

Pitná voda pre priemyselné procesy

Pôsobivý produktový rad čerpadiel Grundfos pre vodárenský priemysel je ideálny pre výrobu pitnej vody. Kedykoľvek potrebujete upravovať povrchovú alebo podzemnú vodu, zaisťuje naše aplikačné know-how, že kvalita upravenej vody bude spĺňať štandardy pre pitnú vodu.

Na vrchole jednostupňových a viacstupňových čerpadiel pre dopravu vody z jedného kroku do ďalšieho v celom procese úpravy obsahuje náš typový rad vysoko špecializovaných produktov pokročilé digitálne dávkovacie čerpadlá. Umožňujú veľmi presne dávkovať chemikálie počas predbežnej úpravy, odsoľovania a dezinfekcie, takže ponúkajú vynikajúci výkon, ak je žiadaná korekcia pH. Dezinfekčné sústavy Grundfos a digitálne dávkovanie zaisťujú oveľa hladšiu prevádzku - a ďalej zaisťujú, že nie sú premrhané žiadne peniaze pri dávkovaní drahých chemikálií.

Pred a následne po dávkovaní chemikálií musí byť kvalita vody zmeraná a skontrolovaná. Grundfos ponúka prispôsobené meracie a regulačné riešenia, ktoré efektívne zaisťujú, že kvalita spĺňa definované požiadavky.

Dôležité poznámky
Všetky dávkovacie čerpadlá Grundfos sú vyrobené z materiálov, ktoré spĺňajú príslušné štandardy a certifikáty.

Súvisiace výrobky
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava