Priemyselné vykurovanie

Prehľad

Prehľad

Vykurovanie

Odstredivé čerpadlá Grundfos umožňujú zvládať teploty až do 240 °C a sú vhodné pre prakticky všetky aplikácie, kde je vykurovanie integrálnou súčasťou procesu.

Štandardné jednostupňové a viacstupňové odstredivé čerpadlá účinne cirkulujú kvapaliny až do 120 °C. S kvapalinami s vyššou teplotou sa musí zachádzať oveľa opatrnejšie, aby sa predišlo prehriatiu hriadeľovej upchávky – a zato sa eliminujú neočakávané a nákladné odstávky. Pre túto konkrétnu výzvu ponúka Grundfos odolné čerpadlá s chladenými hriadeľovými upchávkami, ktoré umožňujú, aby špeciálne materiály upchávok ľahko zvládali aj extrémne horúcu vodu (180 °C) a termálny olej (240 °C).

Všetky čerpadlá pre vykurovanie môžu byť vybavené frekvenčným meničom, čo zaisťuje spoľahlivú reguláciu teploty pri formovaní plastov, pasterizácii a podobných citlivých procesoch.

Dôležité poznámky

  • V prípade vysokých teplôt je dôležité dôkladne zvážiť typ gumy použitej pre konkrétnu aplikáciu. To isté platí, ak sa v rámci procesu používa olej, pretože niektoré typy gumy sa môžu v oleji rozpúšťať.
  • Ak čerpáte rôzne druhy oleja, musíte dôkladne vybrať veľkosť motora, pretože dochádza k ohromným zmenám viskozity kvapaliny pri zmenách teploty.
  • Čerpanie horúcej vody často spôsobuje problémy z dôvodu príliš nízkeho vstupného tlaku čerpadla, čo so sebou prináša nebezpečenstvo kavitácie.

Súvisiace výrobky
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestna servisná spoločnosť

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava