Zmrzlina

Prehľad

Prehľad

Zmrzlina

Typový rad sanitárnych čerpadiel Grundfos je ideálny pre výrobu zmrzliny, zaisťujúci nielen vysoké hygienické štandardy, ale aj jemné zaobchádzanie a presné dávkovanie počas procesu.

Príjem mlieka Vo väčšine mliekární je mlieko prepravované z mliekárenskej cisterny do cisterien pomocou jednostupňového odstredivého čerpadla. Ak je potrebný vyšší tlak, je k dispozícii viacstupňové čerpadlo. Pre úplné vyprázdnenie mliekárenskej cisterny je možné dodávať jednostupňové samonasávacie čerpadlo, ktoré samočinne vytvára podtlak.

Úprava mlieka Počas procesu úpravy prepravujú jednostupňové odstredivé čerpadlá mlieko z jednej nádrže do druhej, zatiaľ čo čerpadlo s koncovým nasávaním umožňuje rýchle ohriatie mlieka a elimináciu baktérií – a rovnako rýchly proces chladenia. Rýchla pasterizácia je pre chuť mlieka zásadná.

Proces: Smotana z procesu spracovávania mlieka je zmiešaná so sladidlami v samostatnej nádrži pomocou buď jednostupňových odstredivých čerpadiel, alebo lalokových čerpadiel. Kvapalina je následne pasterizovaná kvôli eliminácii akýchkoľvek baktérií a ochladená na 5 °C pomocou chladiacich čerpadiel pred tým, ako je prepravená do uskladňovacích nádrží, kde sa nechá zrieť. Tekuté náplne, napríklad marmeláda, čokoláda alebo karamel, je možné presne dávkovať pomocou lalokových čerpadiel v konečnej fáze pred zabalením.

Dôležité poznámky

  • Všetky sanitárne čerpadlá majú certifikát EHEDG. Niektoré modely môžu mať aj certifikát 3A.
  • Vyberte si mechanické upchávky SiC/SiC, pokiaľ oxidačné činidlá môžu spôsobiť koróziu.
Súvisiace výrobky
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava