Ťažba metódou lúhovania

Prehľad

Prehľad

Lúhovanie in situ alebo ťažba pomocou rozpúšťania je proces získavania minerálov, ako je meď a urán z vrtov vyvŕtaných do geologickej vrstvy bez potreby klasickej ťažby. Grundfos dodáva ponorné čerpadlá a normované čerpadlá, ktoré účinne čerpajú surové alebo obohatené rozpúšťadlá do geologickej vrstvy a späť do závodu pre spracovanie minerálov.

Roztoky pre lúhovanie sa môžu líšiť v závislosti na spracovávanej rude, od čerstvej vody pre soľné nánosy, po kyslé roztoky pre medené rudy, a kyselinu alebo hydrogén-uhličitan sodný pri ťažbe uránu. Kladie to veľké nároky na konštrukciu čerpadiel a Grundfos ponúka prispôsobené čerpadlá pre ťažbu metódou lúhovania. Rady čerpadiel sú k dispozícii v prevedení z rôznych typov vysoko akostnej nerezovej ocele alebo titánu, s magnetickým pohonom alebo rôznymi typmi riešení hriadeľových upchávok. Technické riešenie Grundfos umožňuje pracovať s roztokmi pri veľmi nízkych hodnotách pH a s roztokmi zriedenej kyseliny sírovej, alebo až v koncentráciách nad 90 %.

Náš kompletný typový rad systémov dávkovacích čerpadiel slúži pre veľké alebo malé objemy a je založený na rôznych technológiách. Grundfos môže taktiež dodávať elektronické a elektrochemické príslušenstvo pre úplnú reguláciu a aj úplne automatické systémy regulované pomocou PLC pre prípravu suchých materiálov a spoľahlivé dávkovanie.

S možnými veľkými výkyvmi požadovaného výkonu a viacerými inštalovanými čerpadlami a pridaním pohonov s premenlivou frekvenciou je možné vyrovnať hydraulické zaťaženie vrtov, a automaticky prispôsobiť otáčky čerpadla podľa želania. To zaistí optimálny prívod obohateného roztoku do geologickej vrstvy.

Nielen pre čerpadlá, ale aj pre motor bola vyvinutá ochrana motora Grundfos, ktorá sa používa spoločne s modulmi rozhrania zaisťujúcimi špeciálnu reguláciu hladiny a ďalšiu ochranu, pretože sa merajú aj ďalšie parametre okrem elektrického stavu motora. Umožňuje to časované cykly zastavenia/spustenia, ktoré nepoškodzujú čerpadlo, ani motor a pomáhajú predchádzať náhlym výpadkom.

Technické riešenia Grundfos vám umožňujú maximalizovať použitie recyklovanej procesnej vody, znižujú spotrebu surovej vody a minimalizujú objem vypúšťanej vody. Minimalizuje sa tak dopad prevádzky na miestne prostredie, čo je jeden z najdôležitejších cieľov súčasného moderného ťažobného priemyslu.

Správny výber materiálov je najdôležitejšou metódou prevencie korózie predlžujúcej životnosť čerpacích sústav. Grundfos môže ponúknuť špecializované znalosti na pomoc so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu čerpacieho riešenia. Okrem toho, Grundfos pripravuje dohody o uvedení do prevádzky a servisné zmluvy podľa vašich požiadaviek a taktiež je možné zariadiť doručenie sád náhradných dielov a náhradné diely prispôsobené podľa konkrétnej lokality.

Súvisiace výrobky
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava