Vstupná prečerpávacia stanica

Prehľad

Prehľad

Odpadová voda vstupujúca do čističky odpadových vôd na vstupnej čerpacej stanici obsahuje všetky látky, ktoré vstupujú do kanalizačnej sústavy. Toto nie je len čo spláchneme na toalete, ale taktiež priemyselné vody, odpadová voda z hotelov, nemocníc a reštaurácií, a látky vstupujúce do kanalizácie cez uličné kanály.

Grundfos disponuje čerpadlami, ktoré zvládajú tieto náročné požiadavky. Rady čerpadiel Grundfos SE/SL, S a KWM sú špeciálne navrhnuté pre náročné použitie a riadenie toku, pričom ich je možné nainštalovať ako suché alebo ponorné. Ak prevedenie čerpacej šachty nebráni sedimentácii, produktový rad odolných miešadiel Grundfos AMD zaručí úplné premiešanie, a tým zaistí bezproblémovú prevádzku a potlačenie zápachov.

Vstupná čerpacia stanica je vystavená veľkému kolísaniu v požiadavkách na výkon. V prípade viacerých inštalovaných vstupných čerpadiel a pridaním externého pohonu s premenlivými otáčkami (Grundfos CUE) dôjde k vyrovnaniu hydraulického zaťaženia čističky odpadových vôd. Simulácia pomocou výpočtovej fluidnej dynamiky (CFD) v konštrukčnej fáze pomáha zaistiť optimálny prívod odpadovej vody cez vstupnú čerpaciu stanicu pre mechanickú úpravu pomocou vizualizácie hydraulických podmienok na čerpacej stanici.

Monitorovacie a regulačné sústavy zvyšujú potenciál pre zlepšovanie účinnosti a spoľahlivosti. Okrem pohonov s premenlivými otáčkami dodáva Grundfos ochranu motora (MP204) pre sledovanie stavu motora a zaistenie optimálnej prevádzky.

Grundfos môže ponúknuť špecializované znalosti na pomoc so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu čerpacieho riešenia. Dohody o uvedení do prevádzky od spoločnosti Grundfos zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady, od pravidelnej údržby po náhradné diely.

Prípady
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava