Prečerpávacia stanica

Prehľad

Prehľad

Čerpacie stanice v sústave dopravy odpadových vôd sú navrhnuté, aby zvládali neupravené splašky, ktoré sú privádzané podzemným gravitačným potrubím alebo pomocou síťových čerpacích staníc. Hlavné čerpacie stanice sú väčšinou navrhnuté tak, aby čerpadlo alebo jedna sústava čerpadiel zvládala normálne podmienky maximálneho prietoku. Veľa hlavných čerpacích staníc odpadových vôd pracuje so suchými čerpacími sústavami, hoci, ponorné sústavy čerpadiel ponúkajú rôzne výhody pre zníženie prevádzkových nákladov, zvýšenú spoľahlivosť a nižšie investície do infraštruktúry. Grundfos dodáva úplné technické riešenia pre suché, aj ponorné inštalácie.

Grundfos dodáva sústavy čerpadiel a technické riešenia pre veľké čerpacie stanice, ktoré je možné úplne prispôsobiť, ako pre aktuálne inštalácie, tak pre všetky nové projekty, so všetkými ventilmi, elektrickými sústavami a čerpadlami ktoré sú jednoduché pre údržbu.

Pri návrhu čerpacej stanice môžu špecialisti Grundfos použiť simulácie výpočtovej fluidnej dynamiky (CFD) pre grafické znázornenie presných prietokov a tlakov na akomkoľvek mieste potrubnej sústavy. To znamená, že sme schopní simulovať a objaviť problémy s prietokom už vo fáze simulácie a opraviť ich pred začatím stavby, postaviť čerpacie šachty fungujúce pri nízkom a vysokom prietoku, ktoré sú samočistiace s znižujú opotrebovanie a zápach vďaka trvalému odstraňovaniu usadenín a tuhých látok.

Produktové rady čerpadiel Grundfos SE/SL, a S sú špeciálne navrhnuté pre náročné použitie a riadenie toku, pričom ich je možné nainštalovať ako suché alebo ponorné.

Monitorovacie a regulačné sústavy zvyšujú potenciál pre zlepšovanie účinnosti a spoľahlivosti. Grundfos dodáva štartéry čerpadiel a externé pohony s premenlivými otáčkami (Grundfos CUE), špecializované regulačné prvky pre jednoduchú reguláciu funkcií čerpadla a internetový dohľad (Grundfos Remote Management) s ľahko použiteľným rozhraním SCADA.

Sledovacie a regulačné sústavy Grundfos zahŕňajú komunikačné rozhranie typu plug-and-play, ktoré komunikuje cez 95 % komunikačných štandardov dostupných na trhu. Široký rad príslušenstva snímačov – napríklad hladinové, prietokové a teplotné snímače – zaisťuje, že máte potrebné údaje pre regulačnú sústavu svojich čerpadiel.

Grundfos môže ponúknuť špecializované znalosti na pomoc so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu čerpacieho riešenia. Dohody o uvedení do prevádzky zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady, od pravidelnej údržby po náhradné diely a audity čerpadiel pre zaistenie optimálnej prevádzky.

Súvisiace výrobky
Na stiahnutie

Na stiahnutie


čerpanie splaškovej vody

Čerpanie splaškovej vody

Stručné informácie a teória pre optimalizáciu infraštruktúry.


wu profil

Spravte krok späť...

A pozrite sa na väčší obrázok. Príručka využívania vody od Grundfos.


Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava