Mikro CHP

Prehľad

Prehľad

Budúcnosť zásobovania teplom a energiou
Použitie kombinovaných (CHP) sústav pre výrobu elektrickej a tepelnej energie v jednej integrovanej sústave predstavuje budúcnosť zásobovania domácností energiou. Pretože CHP zachytávajú teplo, ktoré by bolo v tradičných oddelených sústavách nevyužité, je celková účinnosť
týchto integrovaných sústav omnoho väčšia.

Kompaktné a energeticky úsporné IWC
Aktívne pracujeme s hlavnými hráčmi OEM na trhu Mikro CHP na vývoji kompaktných produktov optimalizovaných pre prevádzku CHP. Veľmi kompaktné a energeticky úsporné IWC, ktoré môžu prinášať optimálny výkon a majú dlhú životnosť v každom prostredí, sú niektorými z oblastí, na ktoré sústreďujeme svoju pozornosť.

Sme pripravení na výzvu, kdekoľvek sa nachádzate.

Riešenia

Utvorte s nami tím pre budúcnosť

HVAC OEM je váš budúci partner pri vývoji inovatívnych riešení Mikro CHP - z komerčnej, aj technickej perspektívy:

Komerčná perspektíva

  • Kompetentný partner pre vývoj
  • Optimalizované riešenia IWC
  • Nízka parazitná spotreba energie


Technická perspektíva

Riešenia CHP pre:

  • Motor Sterling
  • Plynový motor
  • Mikroturbína
  • Palivové články

 

 

Vhľad
Správy
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Kontaktujte nás

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava