Sieťová prečerpávacia stanica

Prehľad

Prehľad

Sieťové čerpacie stanice zaisťujú zber a prepravu odpadovej vody do väčších čerpacích staníc. Grundfos môže dodať a na mieru prispôsobiť kompletnú sieťovú čerpaciu stanicu, ktorá odpovedá vašim požiadavkám na veľkosť a konštrukciu. Grundfos dodáva kompletnú prefabrikovanú čerpaciu stanicu s ponornými čerpadlami, hladinovými snímačmi a regulačnými prvkami, s možnosťou pridania dávkovacej sústavy.

Prefabrikovaná čerpacia stanica sa dodáva ako jednotka „všetko v jednom“ vybavená čerpadlami, potrubím, ventilmi, regulačnými a servisnými prvkami. Prefabrikovaná jednotka sa ľahko prepravuje, kdekoľvek je to potrebné. Okrem toho, Grundfos ponúka funkcie čerpadiel, ktoré poskytujú ochranu proti vodným návalom a pomáhajú obmedzovať tvorbu H2S znížením retenčného času potrubia.

V sústavách odpadovej vody dochádza k veľkým výkyvom v požiadavkách na výkon, preto čerpacie riešenie musí byť schopné okamžite reagovať v prípade zmeny potreby na výkon, alebo ak dôjde k nehode, čo chráni vašu sústavu, napríklad pred vodnými návalmi.

Produktové rady čerpadiel Grundfos SE/SL, a S sú špeciálne navrhnuté pre náročné použitie a riadenie toku, pričom ich je možné nainštalovať ako suché alebo ponorné, zatiaľ čo rad čerpadiel SEG s drvičom je ideálny pre tlakové kanalizačné sústavy a umožňuje trvalú prevádzku pri úplnom ponorení čerpadiel. Inovatívne riešenia Grundfos, napríklad čerpadlá odpadových vôd s funkciou AutoAdapt, zjednodušujú riadenie čerpacej šachty a znižujú náklady, pretože odstraňujú 75 % všetkých servisných zásahov a znižujú náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky o 50 %.

Produktový rad regulátorov hladiny Grundfos ponúka vysoko spoľahlivé sledovanie a reguláciu až pre šesť čerpadiel a môže pracovať spoločne s ochranou motora a frekvenčnými meničmi. Široký rad príslušenstva snímačov – napríklad hladinové, prietokové a teplotné snímače – zaisťuje, že máte potrebné údaje pre regulačnú sústavu svojich čerpadiel.

Špecializované regulačné prvky pre čerpacie stanice majú zabudovanú funkciu proti zapchaniu. Funkcia „prepláchnutie a spätný tok“ zabraňuje zaneseniu spôsobenému zvýšeným množstvom vláknitých zložiek v súčasných splaškoch. Funkcia proti zaneseniu funguje pri akejkoľvek abnormálnej udalosti, keď zastaví čerpadlo pred upchaním, čím sa odstránia nákladné odstávky.

Monitorovacie a regulačné sústavy zvyšujú potenciál pre zlepšovanie účinnosti a spoľahlivosti. Grundfos dodáva štartéry čerpadiel a externé pohony s premenlivými otáčkami (Grundfos CUE), špecializované regulačné prvky pre jednoduchú reguláciu funkcií čerpadla a internetový dohľad (Grundfos Remote Management) s ľahko použiteľným rozhraním SCADA.

Grundfos môže ponúknuť špecializované znalosti na pomoc so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu čerpacieho riešenia. Dohody o uvedení do prevádzky zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady, od pravidelnej údržby po náhradné diely a audity čerpadiel pre zaistenie optimálnej prevádzky.

Súvisiace výrobky
Na stiahnutie

Na stiahnutie


čerpanie splaškovej vody

Čerpanie splaškovej vody

Stručné informácie a teória pre optimalizáciu infraštruktúry.


wu profil

Spravte krok späť...

A pozrite sa na väčší obrázok. Príručka využívania vody od Grundfos.


Prípady
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava