Umývače súčiastok

Prehľad

Prehľad

Umývače súčiastok

Čerpadlá Grundfos sú veľmi vhodné pre aplikácie umývania súčiastok v priemysle a umožňujú prispôsobenie čerpadiel z hľadiska prietoku a tlaku podľa individuálnych požiadaviek.

Jednostupňové alebo viacstupňové odstredivé čerpadlá pracujú pri teplotách až 180 °C a tlakoch do 40 barov v dvoch typoch aplikácií:

  • Skriňové umývače
  • Umývače tunelov

Na vrchole typového radu štandardných čerpadiel dostupných pre umývače súčiastok ponúka Grundfos špeciálne čerpadlá vyvinuté pre zvládanie rôznych médií. Ak voda obsahuje olej, musí byť materiál hriadeľovej upchávky schopný odolávať tejto konkrétnej kvapaline - hlavne agresívne chemikálie si pri čerpadlách vyžadujú také materiály, ktoré boli pre nich navrhnuté.

Prirodzene, všetky čerpadlá pre umývače súčiastok je možné doplniť dávkovacími čerpadlami, ktoré presne dávkujú rozpúšťadlá a ďalšie chemikálie.

Dôležité poznámky

  • Ak sa umývač súčiastok používa pre rôzne účely umývania, je dôležité zaistiť, aby boli čerpadlá navrhnuté pre zvládanie príslušných čistiacich prostriedkov a chemikálií.
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava