Sušené mlieko

Prehľad

Prehľad

Sušené mlieko

Ak ide o výrobu sušeného mlieka, rad sanitárnych čerpadiel Grundfos ponúka vynikajúce riešenie pre každý krok procesu. Od príjmu mlieka po zabalenie sa manipulácia vykonáva s veľkou presnosťou a starostlivosťou, čo zaisťuje, že má konečný produkt vysokú kvalitu.

Príjem mlieka Vo väčšine mliekarní je mlieko prepravované z mliekárenskej cisterny do cisterien pomocou jednostupňového odstredivého čerpadla. Ak je potrebný vyšší tlak, je k dispozícii viacstupňové čerpadlo. Pre úplné vyprázdnenie mliekárenskej cisterny je možné dodávať jednostupňové samonasávacie čerpadlo, ktoré samočinne vytvára podtlak.

Úprava mlieka Počas procesu úpravy prepravujú jednostupňové odstredivé čerpadlá mlieko z jednej nádrže do druhej, zatiaľ čo horizontálne čerpadlo s koncovým nasávaním pre elimináciu baktérií umožňuje rýchle ohriatie a následné rýchle zachladenie mlieka. Rýchla pasterizácia je pre chuť mlieka zásadná.

Proces: Pri výrobe sušeného mlieka ide hlavne o vysokú trvanlivosť. Mlieko je pasterizované pomocou jednostupňových odstredivých čerpadiel a potom prepravené do utesnených nádrží, kde prebieha odparovanie. Viacstupňové čerpadlá Grundfos boli navrhnuté pre vytvorenie vysokého tlaku, čo zaistí, že sa mlieko odparí do sucha. V priebehu odparovania vzniká stále viskóznejšia kvapalina, s ktorou opatrne manipulujú lalokové čerpadlá.

Dôležité poznámky

  • Všetky sanitárne čerpadlá majú certifikát EHEDG. Niektoré modely môžu mať aj certifikát 3A.
  • Vyberte si mechanické upchávky SiC/SiC, pokiaľ oxidačné činidlá môžu spôsobiť koróziu.
Súvisiace výrobky
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava