Primárna úprava vody

Prehľad

Prehľad

Filtračná stanica, česle

Surová odpadová voda s vysokým obsahom veľkého materiálu, ako sú toaletný papier, látky, obrúsky, a taktiež igelitové vrecia, kusy dreva. Takéto materiály musia byť odstránené v prvej časti procesu čistenia, nie len ako prevencia proti upchaniu a možnej poruchy mechanického zariadenia čističky odpadových vôd. Filtračná stanica je preto prvým krokom pri mechanickej úprave odpadovej vody.

Účinné premývanie zadržaného materiálu výrazne zníži množstvo odpadu a zabráni problémom so zápachom. Grundfos ponúka čerpacie a regulačné riešenia pre efektívne spätné premývanie filtrov, čo zaisťuje ich spoľahlivú funkciu.

Produktový rad Grundfos Hydro MPC viacstupňových systémov zvyšovania tlaku znamená, že môžete jednoducho riadiť svoje tlakové zóny a spoločne s našim radom snímačov hladiny zaistia účinné premývanie celej filtračnej stanice.

Odstraňovanie piesku, hrubých nečistôt a tuku

Keď je odpadová voda odfiltrovaná kvôli odstráneniu veľkých materiálov, ďalším krokom mechanického čistenia je odstránenie hrubých nečistôt a tuku. Ich odstránenie pred začatím biologického čistenia odpadovej vody je dôležité pre zaistenie plynulej prevádzky čističky odpadových vôd.

Častým riešením je prevzdušňovací reaktor pre odstránenie hrubých nečistôt a tuku, kde prevzdušnenie zaisťuje udržanie organického materiálu v suspenzii, zatiaľ čo hrubé nečistoty a tuky sú odstránené sedimentáciou a pomocou floatácie. Ak nie sú piesok a hrubé nečistoty odstránené a dostanú sa do primárnej nádrže alebo ešte ďalej, mohlo by dôjsť k významnému zvýšeniu zanesenia a opotrebenia zariadenia.

Odstránenie hrubých nečistôt si vyžaduje odolné a trvanlivé čerpadlá. Rady čerpadiel Grundfos SE/SL, a S vírovým obežným kolesom sú špeciálne navrhnuté pre náročné použitie a riadenie toku, pričom ich je možné nainštalovať ako suché alebo ponorné. Ponúkajú spoľahlivosť, ktorú potrebujete pre zaistenie bezpečnej prevádzky. Difúzne sústavy od Grundfos ponúkajú jemné a hrubé bublinkové difúzory pre veľké toky vzduchu pre separačné procesy odstraňovania hrubých nečistôt a tuku.

Vyrovnávacia nádrž

Vyrovnávacia nádrž slúži pre zachytenie prebytočných odpadových vôd v období silných dažďov. Vyrovnávacia nádrž je účinným spôsobom optimalizácie nákladov čističky odpadových vôd, pretože umožňuje konštrukciu menších nádrží pre čistenie a zaisťuje rovnomerné hydraulické zaťaženie čističky.

Grundfos ponúka viacero čerpacích a regulačných riešení, a taktiež miešadlá a čistiace zariadenia, ktoré spoločne zaisťujú spoľahlivú a automatickú prevádzku nádrže na dažďovú vodu. Keď je hydraulické zaťaženie obmedzené a je k dispozícii kapacita, môžete vždy znova dosiahnuť pohyb splaškov s perfektnou účinnosťou.

Nádrže pre dažďovú vodu je možné postaviť takmer v ľubovoľnej veľkosti a tvare. Vstup a výstup je možné riadiť gravitáciou, pomocou čerpacej sústavy alebo kombináciou oboch v závislosti na hydraulických podmienkach v sústave. Grundfos disponuje čerpadlami, ktoré zvládajú tieto náročné požiadavky. Rady čerpadiel Grundfos SE/SL, S a KPL/KWM sú špeciálne navrhnuté pre náročné použitie a riadenie toku, pričom ich je možné nainštalovať ako suché alebo ponorné. Typový rad hladinových snímačov Grundfos zaisťuje, že vaša čerpacia sústava môže regulovať možné výkyvy v dopyte na výkon. Zaisťuje to optimálny prívod odpadovej vody do nádrže, ako aj jej odvod.

Účinné miešanie a čistenie vyrovnávacích nádrží je dôležité pre minimalizáciu prevádzkových nákladov a vylúčenie problémov so zápachom. Typový rad Grundfos RainJets je pre tento účel špeciálne navrhnutý vďaka odolnej konštrukcii, a jednoduchým opravám a údržbe. RainJets môže pracovať samostatne alebo spoločne s odolným a trvanlivým miešadlom AMD.

Monitorovacie a regulačné sústavy zvyšujú potenciál pre zlepšovanie účinnosti a spoľahlivosti. Okrem pohonov s premenlivými otáčkami (Grundfos CUE) dodáva Grundfos ochranu motora (MP204) pre sledovanie stavu motora a zaistenie optimálnej prevádzky.

Primárne čistenie

Po mechanickej úprave nasleduje primárne čistenie, ktorého účelom je znížiť organické zaťaženie pred biologickým čistením. Pomocou gravitačného usadzovania môže byť z odpadovej vody odstránená významná časť organických nečistôt, čo je výhodný spôsob zníženia objemu a nákladov biologického čistenia.

Je dôležité vytvoriť optimálne podmienky pre usadzovanie pri primárnej filtrácii, a preto sú podmienky toku a rýchlosti prúdenia navrhnuté tak, aby podporovali sedimentáciu. Usadená hmota z primárneho čistenia sa nazýva primárny kal, ktorý je z primárnych nádrží čerpaný k spracovaniu. Rady čerpadiel Grundfos SE/SL, a S vírovým obežným kolesom sú špeciálne navrhnuté pre náročné použitie a riadenie toku, pričom ich je možné nainštalovať ako suché alebo ponorné.

Pre zvýšenie účinnosti a zlepšenie usadzovania kalu je možné pridávať chemikálie a polyelektrolyty, ktoré pomáhajú odstrániť až 80 % suspenzie. Grundfos dodáva kompletné sústavy dávkovacích čerpadiel pre veľké, aj malé objemy na základe rôznych technológií zrážania, flokulácie a úpravy pH, a taktiež dodáva automatické sústavy riadené pomocou PLC pre prípravu a spoľahlivé dávkovanie organických koagulantov a polyelektrolytov.

Grundfos môže ponúknuť špecializované znalosti na pomoc so splnením vašich výkonových cieľov, od počiatočnej identifikácie potrieb po výber, inštaláciu, prevádzku a údržbu čerpacieho a dávkovacieho riešenia. Dohody o uvedení do prevádzky od spoločnosti Grundfos zaručujú správnu inštaláciu a servisné pokrytie pre všetky prípady, od pravidelnej údržby po náhradné diely.

Súvisiace výrobky
Prípady
Kontakt
Miestna obchodná spoločnosť

Telefón

+421 2 5020 1426

Adresa

Prievozská 4D
SK-821 09 Bratislava

Miestne servisné stredisko

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie našich autorizovaných servisných partnerov kliknite na odkaz nižšie
https://grundfos-servicemap.com/country_slovakia
Pre ďalšie informácie prosím vyplňte kontaktný formulár nižšie

Telefón

+421 2 5020 1414

Adresa

Prievozská 4D
SK - 821 09 Bratislava